PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Liiketoiminnan luovutuksen vaikutukset työntekijöihin

Yritysjärjestelyä toteutettaessa on muiden asioiden ohella syytä huomioida myös sen vaikutukset yritysjärjestelyyn osallisena olevien yhtiöiden henkilöstöön. Henkilöstövaikutukset on suositeltavaa selvittää jo ennen järjestelyn toteuttamista suunnitteluvaiheessa, jottei niiden osalta tulisi mitään yllätyksiä. Lisäksi järjestelyn toteutusaikataulussa kannattaa ottaa huomioon työntekijöitä koskevien asioiden selvittämiseen ja niistä tiedottamiseen vaadittava aika. Liiketoiminnan luovutuksen vaikutukset henkilöstöön vaihtelevat sen mukaan, katsotaanko kyseessä olevan työsopimuslain mukainen liikkeen luovutus vai ei.