PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Lomautukset ja luontoisedut – vaikutus työttömyysetuuksiin ja verotukseen

Nopeasti ja laajalle levinnyt koronapandemia on terveyden ja turvallisuuden lisäksi järkyttänyt taloutta perinpohjaisesti. Uudessa tilanteessa moni vakaakin yritys on joutunut reagoimaan sopeuttamalla henkilöstömenoja, useimmiten lomautuksilla.

Lomautuksessa palkanmaksu ja työvelvoite keskeytetään väliaikaisesti ja työsuhde työntekijän ja työnantajan välille jää yhä voimaan. Taustalla on ajatus, että kysyntä ja työtilanne palautuvat myöhemmin takaisin lomautusta edeltävälle tasolle. 

Työttömyysturva osana sosiaaliturvaa auttaa henkilöstöä yli huonon taloudellisen ajan. Lomautuksiin liittyvään työttömyysturvaan ja työntekijöiden verotukseen liittyy muutama tärkeä seikka, jotka on syytä huomioida.

Luontoisedut ja lisäansiot vaikuttavat työttömyysturvaan

Useat asiakasyrityksemme ovat kysyneet, kuinka lomautuksessa tulee menetellä työntekijöiden luontoisetujen, kuten puhelimien, autojen ja asuntojen kanssa.

Lähtökohtaisesti työntekijällä ei ole oikeutta luontoisetuihin lomautuksen aikana, mutta siitä voidaan erikseen sopia toisin.

Poikkeuksena on työsuhdeasunto, jota työntekijällä on joka tapauksessa oikeus käyttää myös lomautuksen aikana ilman eri sopimusta. Lähtökohtaisesti työnantaja voi periä asunnosta lomautusajalta kohtuullisen vuokran. 

Tulorekisterin aikana työttömyysetuuden maksuperusteita seurataan reaaliaikaisesti, sillä työnantajat ovat velvollisia antamaan ajantasaisia tietoja palkanmaksusta ja etuustulon maksajilla on pääsy Tulorekisterin tietoihin. Lomautuksen aikana mahdolliset lisätyötulot voivat vaikuttaa maksettavan työttömyysetuuden suuruuteen. Mikäli lisäansiot työttömyysjaksolla ylittävät ns. suojaosuuden, joka on 300 euroa kuukaudessa, puolet ylittävästä osasta vähentää muutoin maksettavan työttömyysetuuden määrää.

Samaa periaatetta sovelletaan lomauttavan työnantajan antamiin luontoisetuihin, jotka ovat myös lomautuksen aikana työntekijän käytössä ja joista työntekijä ei suorita työnantajalle vähintään luontoisedun veronalaista määrää vastaavaa korvausta.

Mikäli lomautetulle työntekijälle jää lomautuksen ajaksi käyttöön esimerkiksi puhelinetu ja autoetu, jonka kuukausikohtainen verotusarvo on vaikkapa 700 euroa, muodostuu näistä luontoiseduista yhteensä 720 euron arvoinen verotettava etu kuukaudessa. Vähentävä vaikutus työttömyysetuuteen on puolet suojaosuuden ylittävältä osalta eli 210 euroa.

Jos työntekijä kuitenkin maksaa työnantajan järjestämästä puhelimesta, autosta, asunnosta yms. vähintään luontoisedun verotusarvoa vastaavan korvauksen, ei näistä synny työtulona pidettävää luontoisetua, joka vaikuttaisi työttömyysetuuksiin.

Verokohtelu

Mikäli luontoisedut jäävät työntekijän käyttöön lomautuksen ajaksi, ovat ne edelleen veronalaista työtuloa, joka on syytä ottaa huomioon ennakonpidätysprosentteja tarkistettaessa. Kuten edellä todetaan, veronalaista työtuloa ei synny, jos työntekijä maksaa työnantajalle riittävän korvauksen. 

Mikäli lomautusaikana työntekijä saa työnantajalta vain luontoisetuja, ei työnantaja voi pidättää ennakonpidätystä rahasuorituksen puuttuessa. Tällöin luontoisedusta määräytyvä vero saattaa aiheuttaa jäännösveroa lopullisessa verotuksessa. Tämä on mahdollista estää hakemalla muutosverokortti lomautuksen loppumisen jälkeen maksettavalle palkalle, oma-aloitteisella ennakonpidätysprosentin korottamisella, hakemalla ennakkovero vuodelle 2020 tai hakemalla lisäennakko vuodelle 2020 (lisäennakon vuodelle 2020 voi hakea tammikuusta 2021 alkaen vuoden 2020 verotuksen päättymiseen asti).

Joka tapauksessa lomautettavan työntekijän on syytä tarkistaa ennakonpidätysprosenttinsa, jotta lomautusaikana käteen jäävä raha ei ole pienempi kuin sen pitäisi olla.

Palkkatulolle laskettu ennakonpidätysprosentti ei välttämättä sovellu työttömyyspäivärahan maksuun. Helpoin ja nopein tapa tarkistaa ja korjata oma ennakonpidätysprosentti on tehdä se OmaVeron kautta.

 

Lisätietoja:

Heikki Liukkonen
heikki.liukkonen@pwc.com
020 787 7728

Risto Löf
risto.lof@pwc.com
020 787 7811