PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
13.09.2018|

Luokitteluasetukset ja muutokset yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin

EURLEXissa julkaistaan säännöllisesti tuotteiden luokitteluasetuksia sekä muutoksia yhdistetyn tullinimikkeistön selittäviin huomautuksiin. Viimeisimmät julkaisut koskevat mainoskylttien ja rullajulisteiden, matkapuhelinverkon tukiasemien sekä mittauslaitteiden ja analysaattoreiden luokittelua.

Mainoskyltit ja rullajulisteet: Muutoksia nimikkeistön selittäviin huomautuksiin

Komission tullikoodeksikomiteassa on jo pitkään käyty keskustelua mainoskylttien ja rullajulisteiden luokittelusta. EU-maiden tulleilla on ollut erimielisyyttä siitä, pitäisikö tuotteet luokitella nimikkeeseen 9403 (0 %) vai perusaineosan mukaisesti (esimerkiksi ryhmään 73 rauta- tai terästavaraksi). Rullajulisteista ja mainoskylteistä onkin annettu lukuisia ristiriitaisia sitovia tariffitietoja.

EU:n yhdistetyn tullinimikkeistön niin kutsutuista selittävistä huomautuksista ilmenee jatkossa, että kyseiset tuotteet tulee luokitella niihin nimikkeisiin, joissa ne määritellään yksityiskohtaisimmin. Muissa tapauksissa tuotteet luokitellaan niiden perusainesosien mukaisesti. Tämä johtaa mitä todennäköisemmin monien tuotteiden kohdalla siihen, että kyseisistä tuotteista peritään jatkossa tullia. Tullia voi mahdollisesti joutua maksamaan myös takautuvasti, jos yritykselle ei ole myönnetty sitovaa tariffitietoa.

Muistutamme, että selittävät huomautukset EU:n yhdistettyyn nimikkeistöön eivät ole oikeudellisesti sitovia ja tullikoodeksikomitean ratkaisua voidaan pitää kyseenalaisena.

Käänny PwC:n tullitiimin puoleen oikean luokittelun määrittämisessä!

Matkapuhelinverkon tukiasemat: Luokitteluasetus tukiasemien osasta

Teräksestä valmistettu pyöreä tulppa on luokiteltu nimikkeeseen 8517 70 00 (0 %) solukkoverkon tukiasemien osana yleiskäyttöisten ruuvien ja pulttien sijaan (7318: 3,7 %). Tulppaa käytetään solukkoverkon tukiasemissa tietyntaajuisten signaalien lähettämiseen taajuuksien poistavana viritinosana. Luokittelua on perusteltu sillä, että tuote on erityisen muotoilunsa ja mittasuhteidensa vuoksi olennainen solukkoverkon tukiasemien toiminnan kannalta eikä sitä voida käyttää muihin tarkoituksiin. Perusteluissa ei viitata siihen, että solukkoverkon tukiasemien mekaaninen ja elektroninen toiminta riippuisi tulpasta, vaikka tämä tavaran kuvauksesta näyttäisi ilmenevän.

(Komission 27. 8.2018 antama täytäntöönpanoasetus n°2018/1207)

Mittauslaitteet ja analysaattorit: Luokitteluasetus happianalysaattorista

Komissio on luokitellut anturiperusteisen analogisen sähkölaiteen (happianalysaattorin) nimikkeeseen 9027 10 10 (0,6 %/tavara) elektroniseksi kaasu- tai savuanalyysilaitteeksi. Kyseessä on yhdistelmälaite, ja se luokitellaan sen osan mukaan, joka antaa sille sen olennaisen luonteen. Asetuksessa katsottiin, että hapen havaitseminen ja mittaaminen kaasusta antaa tuotteelle sen olennaisen luonteen. Luokittelua nimikkeeseen 9027 on perusteltu sillä, että laitteella on fysikaaliseen tai kemialliseen analyysiin käytettävän laitteen (kaasu- tai savuanalyysilaitteet) ominaisuudet ja toiminnat. Asetuksen mukaan, nimike 9027 kattaa tarkemmin nimenomaan tätä varten tarkoitetut laitteet kuin nimike 9026 (0 %), joka koskee nesteiden tai kaasujen virtauksen, pinnan korkeuden, paineen tai muiden muuttujien mittaamista tai tarkkailua varten tarkoitetut laitteet.

(Komission 27. 8.2018 antama täytäntöönpanoasetus n°2018/1208)