PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Luottamuksensuojaperiaate turvaa verovelvollisen asemaa

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vahvistaa, että yhtiön verotusta koskevat verohallinnon kannanotot voivat synnyttää myös yhtiön osakkaalle luottamuksensuojaa, joka estää oikaisemasta verotusta jälkikäteen osakkaan vahingoksi.