PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Luottotappiot arvonlisäverotuksessa

Pelättävissä on, että COVID-19:n aiheuttama taloudellinen epävarmuus tulee lisäämään luottotappioita yrityksissä. Verohallinto on kiinnittänyt viime aikoina huomiota luottotappioiden käsittelyyn arvonlisäverotuksessa. Verohallinto on vaatinut yrityksiä esittämään näyttöä tuloksettomasta perinnästä ja velallisen maksukyvyttömyydestä. 

Arvonlisäverotuksessa myyjä saa vähentää veron perusteesta verollista myyntiään koskevan luottotappion (AVL 78.1 § 3 k.). Siten luottotappio vähentää arvonlisäveroilmoituksella myynnistä ilmoitettavan veron määrää. Jos ostaja myöhemmin maksaa saatavan tai osan siitä, luottotappiona aiemmin vähennetty määrä lisätään veron perusteeseen ja ilmoituksella siitä laskettu veron määrä lisätään myynnin veron määrään. 

Hallituksen esityksen perusteella kaikki hyvän kirjanpitotavan mukaan luottotappioksi kirjanpidossa kirjatut erät voidaan arvonlisäverotuksessa vähentää veron perusteesta. Kirjanpitolautakunnan arvonlisäveroa koskevan yleisohjeen mukaan luottotappio kypsyy kirjattavaksi hyvän kirjanpitotavan mukaan silloin, kun on todennäköistä, että saamisesta ei enää saada suoritusta. 

Hyvän kirjanpitotavan perusteella luottotappio tulisi arvonlisäverotuksessa hyväksyä vähennettäväksi samoilla edellytyksillä kuin kirjanpidossa tai tuloverotuksessa. Ei ole mitään syytä siihen, että näyttökynnys arvonlisäverotuksessa tulisi olla korkeammalla.

On siten riittävää, että todennäköisesti saamisesta ei saada suoritusta. Erityistä näyttöä ostajan maksukyvyttömyydestä ei tähän tarvita, eikä sitä ole syytä vaatia esitettäväksi. 

On toivottavaa, että nykyisessä koronavirustilanteessa Verohallinto ei entisestään vaikeuttaisi yritysten toimintaa vaatimalla arvonlisäverotuksessa tiukempia näyttöjä luottotappioiden vähentämiseksi kuin tuloverotuksessa. 

 

Olemme käytettävissänne, jos tarvitsette apua vastausten laadinnassa Verohallinnon selvityspyyntöihin.