PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
16.01.2019|

Merkittävä muutos tullausarvon määrittämiseen

Tullausarvon määrittämisessä tulee tullikoodeksin mukaisesti määrittää välittömästi ennen tavaroiden tuontia EU:n tullialueelle tapahtuneen myynnin perusteella. Komission julkaisemissa suuntaviivoissa – jotka eivät ole juridisesti sitovia – ilmenee, että kyseinen myynti ei kuitenkaan voi olla kahden EU:iin sijoittautuneen yrityksen välinen, vaikka myynti tapahtuisi ennen tavaroiden tuontia EU:iin.

Viime vuoden lopulla julkaistusta Euroopan komission tulliasiantuntijaryhmän (Customs Expert Group) kokouspöytäkirjasta ilmenee, että ryhmä on päättänyt tehdä muutoksia komission julkaisemiin suuntaviivoihin niin, että myös EU:iin sijoittautuneiden yritysten välinen myynti huomioitaisiin tullausarvossa. Asiantuntijaryhmä toteaa, ettei tullikoodeksista ilmene, ettei kyseistä myyntiä tulisi huomioida tullausarvon määrittämisessä.

Muutoksen myötä EU:iin sijoittautuneen myyjän ja ostajan välinen myynti hyväksyttäisiin näin ollen tullausarvon määrittämisessä. Komission on määrä julkaista uusi versio tullausarvon määrittämiseen liittyvistä suuntaviivoista, joihin sen odotetaan sisällyttävän käytännön esimerkkejä. Yritysten on kuitenkin jo nyt huomioitava tuleva muutos tarkistamalla toimitusketjunsa ja siihen liittyvän laskutuksen.