PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Mikä on ideaali omistamisen muoto?

PwC:n Puhetta omistamisesta -podcast-sarjan jaksossa vieraanani on jälleen Tero Luoma. Keskustelemme Teron kanssa omistajuuden eri muodoista sekä omistamisen vastuullisuudesta. Poimin alle tärkeimmät nostot keskustelustamme.

Suomessa on hyvä omistaa, oli kyse sitten aineellisesta tai aineettomasta omaisuudesta. Se, mitä ei usein tulla ajatelleeksi on, että Suomessa omistusoikeudet ja omaisuuden suoja ovat huipputasolla. Tämä ei ole itsestäänselvyys.

Omistamisen mallit maailmalla

Maailmalla on olemassa hyvin monta omistamisen mallia, joita on mahdollista jaotella eri tavoin. Yksi tapa tehdä jaottelua on asettaa omistajuuden ääripäihin yksilön ja kansalaisten rooli sekä valtion rooli ja tarkastella aihetta tätä kautta.

Yhdysvallat ja Iso-Britannia edustavat hyvin vahvasti valtioita, joissa yksilön ja kansalaisten rooli omistajana on merkittävä. Kiina taas on esimerkki toisessa ääripäässä olevasta valtiokeskeisestä mallista. Ääripäiden väliin jää paljon erilaisia omistajuuden malleja kuten esimerkiksi Japanissa vallitseva kauppahuonemalli, joka on hyvin keskittynyt malli. Sitä voisi hyvin verrata Suomessa ennen yhdeksänkymmentä lukua vallinneeseen pankkikeskeiseen omistajuuden malliin.

Omistamisen optimimalli

Omistamiselle ei ole olemassa optimia. Parhaimpia ovat ne omistamisen mallit, joissa ihmiset ja yksilöt, sekä yksilöinä että yhdessä, ovat omistajina. Hyvinä esimerkkeinä toimivista malleista ovat amerikkalainen malli, missä pääomamarkkinalla on vahva rooli, sekä saksalainen vahvojen perheyhtiöiden malli. Nämä sopivat erilaisiin tilanteisiin ja ovat oikein käytettynä hyvin toimivia.

Pääomasijoittaminen on hyvä ammattimainen omistamisen muoto. Suomessa malli on kehittynyt hyvin ja meiltä löytyy erinomaisia kasvutarinoita varhaisen vaiheen start-up-yhtiöistä, jotka ovat onnistuneet keräämään pääomaa. Kansainvälinen pääoma näyttelee Suomessa merkittävää roolia siinä, miten paljon pääomaa ja osaomistajaverkostoja on tähän sektoriin tullut. Pääomasijoittajien käytäntöjä yhtiöiden johtamisessa ja omistamisessa kannattaa tarkastella, sillä niistä voi löytää uusia työkaluja omistamisen kehittämiseen ja sen johtamiseen.

Hybridimalli, jossa perheomistajat ja pääomasijoittajat toimivat yhdessä, on yleistymässä maailmalla. Suomessa tämän mallin kehitystä hidastaa omistamisen aikahorisontti: pääomasijoittajalla on lähtökohtaisesti pyrkimys yhtiön myymiseen tietyllä aikajänteellä, kun taas perheyhtiö ajattelee, että se siirretään perintönä seuraavalle sukupolvelle.

Suomessa valtiolla ja suurimmilla kunnilla on erittäin iso julkisen sektorin omistus. Tämä selittyy Suomen historialla: olemme olleet pääomaköyhä maa, jolloin valtio ja kunnat ovat joutuneet ottamaan ison roolin teollisuuspolitiikan edistämisessä. Ajankohtainen kysymys on, mitä valtion ja kuntien kannattaa tulevaisuudessa omistaa. Kriittinen tarkastelu on tarpeellista, sillä valtio ja kuntasektori eivät aina ole hyviä omistajia.

Vastuullisuus ja pääomasijoittajat

Vastuullisuus on yhtiöltä aina arvopohjainen valinta, jonka ei koskaan pitäisi olla pelkkää puhetta vaan myös tekoja. Pääomasijoittajat ovat saaneet vastuullisuudesta paljon kritiikkiä, minkä seurauksena herääminen on tapahtunut: pääomasijoitussektori ottaa vastuullisuuskysymykset hyvin vakavasti tällä hetkellä. Kehitys tulee myös sijoittajien kautta: kun pääomasijoittajien rahastoissa on institutionaalisia sijoittajia niin he vaativat ESG-asioiden (Environment, Social, Governance) noudattamista. Pääomasijoittajat sijoittavat tällä hetkellä erittäin paljon vastuullisiin yhtiöihin sekä yhtiöihin, jotka tekevät esimerkiksi ilmaston kannalta merkittäviä asioita. 

Perheyhtiöissä vastuullisuus lähtee syvemmältä. Moni perheomistaja kokee, että he ovat lähtökohtaisesti toimintatavoiltaan vastuullisia. Vastuullisuus ei ulotu ainoastaan työntekijöihin vaan myös heidän perheisiinsä. Lisäksi perheyhtiöt ovat usein paikallisia tukijoita ja sitä kautta kantavat laajempaa vastuuta yhteisöstä, jossa toimitaan. Perheyhtiöissä on selkeästi havaittavissa sukupolvien välinen ero siinä, miten merkityksellisiksi vastuullisuusasiat koetaan. Seuraajasukupolvi antaa näille asioille paljon enemmän painoarvoa.  

Syksyn ja alkutalven podcastien teemat

Syksyn ja alkutalven mittaan PwC:n Puhetta omistamisesta -podcast-sarjassa tullaan käsittelemään montaa mielenkiintoista omistamisen teemaa. Saan vieraakseni muun muassa kasvuyhtiön perustajan sekä perheyhtiön seuraajasukupolven edustajan. Muita teemoja ovat enkelisijoittaminen, osuuskuntaomistajuus ja aktivistisijoittajailmiö. 

Kuuntele podcastejamme täältä.

Marko Korkiakoski