PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Mikä on omistajien tuoma lisäarvo?

Puhetta omistamisesta -podcastissa vieraanani oli tällä kertaa älysormusyhtiö Ouran perustaja Petteri Lahtela. Keskustelimme siitä, mikä on omistajan tuoma lisäarvo yhtiölle ja miten varmistetaan se, että perustajan inspiraatio tekemiseen vähintään säilyy ja parhaimmillaan jopa kasvaa ulkopuolisen sijoittajan myötä. Keskustelimme myös siitä, miten Petteri on lähtenyt liikkeelle uusille markkinoille pyrkiessään. 

Usein yritys perustetaan sellaisen tuotteen tai palvelun ympärille, jota yksi ihminen ei olisi voinut yksin keksiä ja kehittää. Yrityksen ja tuotteen kehittäminen vaatii asiantuntijaosaamista monelta eri osa-alueelta, ja hyvä tapa sitouttaa osaamista on hankkia erilaisia osaajia omistajiksi. Kun yritystä jaetaan useammalle asiantuntijaomistajalle, yritys kasvaa ja saa voimaa edetä.   

Omistajuus muuttuu kasvun myötä 

Erityisesti kansainvälisillä markkinoilla menestys tuo mukanaan sen, että joskus omistajien valinnassa on hyvää onnea, ja joskus huonompaa. Vaikka sijoittajien taustat selvittää, voi hallitus lopulta muodostua lopulta “vain” sijoittajista.

Hallituksen muodostuminen vaikuttaa suoraan siihen, miten omistajuus kehittyy yhtiössä.

Yrityksen hallitus pitäisi aina pystyä muodostamaan henkilöistä, jotka tuovat lisäarvoa yritykselle. On tärkeää, että hallituksessa on myös riippumattomia jäseniä, joilla ei ole muuta agendaa taustalla.

Oman tarinan kertominen uudella markkinalla 

Petterin halu rakentaa verkostoja paikan päällä on vienyt häntä asumaan Yhdysvaltojen lisäksi muun muassa Hongkongiin ja Pekingiin. Hänen kokemuksensa mukaan ihmiset ovat kaikkialla lopulta aika samanlaisia, kun vain kulttuurikerroksen läpi pääsee. Kun toimii osana liiketoimintaympäristöä, alkaa ymmärtää asiakkaiden tarpeita sekä samastua heihin. Tämä on tärkeä osa kansainvälistymisstrategiaa. Sijoittajien etsimisessä on tärkeää, että yrityksen perustajat ovat itse paikan päällä kertomassa yrityksen tarinaa. Parhaat sijoittajat haluavat nähdä, millainen on “tekemisen henki” ja kuinka korkealla inspiraation taso on.

Yrittäjyyden yhteinen nimittäjä markkinasta riippumatta on ongelman ratkaiseminen, mutta kansainvälisesti tekemisen tavoissa on paljon eroja.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen markkinoilla toimijat ovat opportunisteja ja kasvuhakuisempia, kun verrataan Suomen markkinoiden toimijoihin. Yhdysvaltojen kotimarkkina on niin suuri, ettei kansainvälistyminen ole alusta asti mukana, toisin kuin Suomessa ja Skandinaviassa. Täällä yrityksen on pakko tähdätä alusta asti globaaleille markkinoille. Amerikkalaisten toimijoiden opportunismi ilmenee siinä, että yrityksiä kehitetään “raha edellä” ja puhetta saattaa olla enemmän kuin tekoja. 

Omistajia monista taustoista

On olemassa monia tapoja, joilla omistajat voivat auttaa perustajia – voi sparrata tai tarjota apua jollain tietyllä alueella. Omistajat voivat järjestää tilaisuuksia tai kontakteja, joista yrittäjä itse voi rakentaa jotakin merkityksellistä. On myös näkyvämpiä sijoittajia, jotka kertovat itse sijoittamisestaan, sillä he ovat vakuuttuneita tuotteesta ja sen arvosta loppukäyttäjälle. Kun tekemisen driverina on rahan sijaan tahtotila tehdä jotain merkityksellistä, luodaan asiakkaalle jotain hyvin arvokasta. Näin kokemusten jakaminen lähtee heistä itsestään.

Kuuntele podcastistamme, millaisia kokemuksia Petteri Lahtelalla on kansainvälisistä markkinoista sekä niille lähtemisestä. Jaksosta selviää myös, miten Oura-sormus päätyi prinssi Harryn sormeen.

Marko Korkiakoski

Kuuntele jakso Spotifysta alta: