PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Mikä tahansa suomalainen osakeyhtiö voi nyt siirtää kotipaikkansa toiseen ETA-valtioon

Osakeyhtiölaki muuttui osittain 31.1.2023. Osakeyhtiölakiin mm. lisättiin rajat ylittävää kotipaikan siirtoa koskevat määräykset. Tältä osin lainmuutos panee täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antaman direktiivin rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä. Uusi sääntely helpottaa osakeyhtiöiden vapautta valita itse kotipaikkansa Euroopan talousalueella. 

Bottom view of modern skyscrapers in business district at sunset with lens flare filter effect