PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
10.04.2019|

Milloin ns. työssäpysymissopimus voidaan katsoa kilpailukieltosopimuksen kaltaiseksi tai kohtuuttomaksi?

Työnantaja ja työntekijä voivat työsopimuksella tai erillisessä koulutuskustannusten korvaamista koskevalla sopimuksella (ns. työssäpysymissopimus) sopia siitä, että työntekijä on velvollinen korvaamaan työnantajalle tämän kustantaman erityisen koulutuksen kustannukset, mikäli työntekijä irtisanoutuu tehtävistään ennen kuin tietty aika koulutuksesta on kulunut. Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan KKO 2019:28 käsitellyt koulutuskustannusten korvaamista koskevan sopimusehdon kilpailukiellonomaisuutta ja arvioinut ko. ehdon kohtuullisuutta.