PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Mitä lähipiirisuhde tarkoittaa osakeyhtiölain uusissa esteellisyyssäännöksissä?

Osakeyhtiölain lähipiirisääntely muuttui 10.6.2019, kun osakkeenomistajien oikeudet -muutosdirektiiviin (ns. SHRD II) liittyviä muutoksia tuli voimaan. Kevään aikana eri tilaisuuksissa on käyty vilkasta keskustelua siitä, mitä lähipiirisuhde tarkoittaa uusissa pörssiyhtiön osakkeenomistajan ja hallituksen jäsenen esteellisyyttä koskevissa säännöksissä ja miten IAS 24 -standardia tulisi soveltaa niiden mukaisissa tilanteissa.