PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Mitä on veroteknologia?

Digitalisaation myötä paperiset verolomakkeet alkavat olla muisto menneiltä ajoilta. Tulevaisuuden verotoiminnot hyödyntävät automatisaatioita, järjestelmäintegraatioita ja data-analytiikkaa. Kehityksen ajureina ovat sekä verotuksen läpinäkyvyyttä ja syvempää integraatiota ajavat veroviranomaiset että tehokkuutta ja säästöjä havittelevat yritykset. Tätä kehitystä kutsutaan yleisesti myös veroteknologiaksi, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Veroteknologia

Veroteknologia on pohjimmiltaan lähestymistapa siihen, miten verotoiminnot tulisi digitalisoida. Kyse ei ole vain ohjelmistojen lisenssien ostamisesta, vaan muutoksen suunnittelusta ja toimintatapojen käyttöönotosta. 

Veroteknologiaprojekteja on hyvin erilaisia ja erikokoisia. Kokonaisuus riippuu väistämättä aina yksilöidyistä tarpeista, eikä yhtä kaikille sopivaa ratkaisua ole olemassa. Sopivimman ratkaisun löytäminen lähtee esimerkiksi tilannetta selventävästä analyysistä tai työpajasta, jonka tuloksena laaditaan toimintasuunnitelma. 

Nämä suunnitelmat voivat sisältää esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän veropäättelyn päivittämisen tai verotietojen viennin osaksi yrityksen tietorakenteita niin, että tarvittava läpinäkyvyys ja riittävät kontrollit voidaan saavuttaa. Yleensä yhtiöillä on jo käytössään teknologiaratkaisuja, joita voitaisiin hyödyntää verotöissä, mutta tietoa siitä miten ratkaisuja tulisi hyödyntää, ei ole riittävästi. Tällöin menetelmien kehittäminen, käyttäjien kouluttaminen ja dokumentoinnin parantaminen riittää haluttuihin lopputuloksiin pääsemiseen.

Millainen on veroteknologian asiantuntija?

Veroteknologian asiantuntija on henkilö, jolla on tausta sekä verotuksessa että teknologiassa, esimerkiksi ohjelmistokehityksessä, toiminnanohjausjärjestelmien konsultoinnissa, data-analytiikassa tai digitaalisen muutoksen projektinhallinnassa.

Uusia veroja ja veroihin liittyviä vaatimuksia tulee voimaan useammin kuin koskaan aiemmin. Tämä johtuu pandemian aiheuttamista taloudellisista haasteista ja uusista liiketoimintamalleista, jotka mullistavat perinteisen verotulojen jakautumisen. Veroteknologian asiantuntijan työ on haastavaa, mutta myös palkitsevaa, koska kokemukselle verotuksessa ja teknologiassa tulee olemaan jatkossa entistä enemmän kysyntää.

Mistä aloitat verotoimintojesi digitalisoinnin?

Verotuksen digitalisaatiossa, kuten missä tahansa muussakin muutoksessa, tulee ymmärtää, miksi muutos on välttämätöntä ja mitä muutos käytännössä tarkoittaa verotoiminnoille ja niiden sidosryhmille. Hyvä tapa aloittaa on tehdä tarveanalyysi tai järjestää työpajoja, joiden avulla tunnistetaan tulevaisuuden tarpeet. 

Tunnistettavia asioita ovat esimerkiksi nykyiset raportoinnin haasteet, niiden juurisyyt sekä keinot ratkaista ne. Teknologian antama lisäarvo voi jäädä vähäiseksi, jos kehityksestä vastaavilla henkilöillä ei ole syvällistä ymmärrystä verotuksesta. Teknisen kehityksen on siis aina syytä kulkea käsi kädessä verotuksen tuntemuksen kanssa.

 

*******************

Tällä hetkellä PwC:llä on 10 hengen tiimi, joka työskentelee sekä asiakastöissä että sisäisissä kehitysprojekteissa. Parannamme jatkuvasti omaa tiedonhallintaamme ja nostamme automaation tasoa myös PwC:n sisällä.

Oletko valmis tapaamaan veroteknologiatiimimme ja aloittamaan yhteisen taipaleen kohti verotuksen digiaikaa? Ota yhteyttä!