PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Mitä toimitusjohtajat ajattelevat tulevaisuudesta?

PwC toteuttaa vuosittain globaalin toimitusjohtajatutkimuksen, joka kertoo toimitusjohtajien näkemyksistä mm. talouden ja yritysten kasvun sekä erilaisten riskien kehittymisen suhteen. 

Global CEO Survey 2021

Global CEO Survey toteutettiin tänä vuonna tammihelmikuussa, joten sen antama tieto on tuoretta. Yli 5 000 toimitusjohtajan vastauksia on mielenkiintoista peilata omiin näkemyksiin tulevaisuuden kehittymisestä. Suomestakin haastattelimme tutkimusta varten 70 toimitusjohtajaa. Sekä Suomen että globaaleihin tuloksiin voit tutustua täällä. Ovatko sinun näkemyksesi samansuuntaiset vai onko näkemyksissä eroja? Mistä erot voivat johtuvat? 

Tulen seuraavien viikkojen aikana kirjoittamaan useamman blogin toimitusjohtajatutkimuksen havainnoista aloittaen tällä yhteenvedolla ja syventyen seuraavissa blogeissa tiettyihin havaintoihin syvällisemmin.

Vuosi sitten, 11. maaliskuuta 2020, Maailman terveysjärjestö julisti COVID-19:n pandemiaksi, mikä merkitsi merkittävän poikkeustilan virallista alkua. Tänään olemme edelleen sen otteessa, mutta ennätyksellisen nopeasti kehitetyt rokotteet antavat yritysjohtajillekin toivoa tilanteen paranemisesta.

Elpymisen yksityiskohdat tai aikataulu ovat vielä osittain hämärän peitossa. On kuitenkin varmaa, että paluuta vanhaan ei enää ole. Pandemia on paljastanut joitakin perustavanlaatuisia puutteita globaaleissa talouden ja toimitusketjun järjestelmissä sekä yhtiöiden liiketoimintamalleissa. Toisaalta se on myös vapauttanut energiaa ja luovuutta, kun yritykset ovat keskittyneet ratkaisemaan eteen tulleita haasteita. Liikkumisrajoitukset ja etätyöhön siirtyminen ovat auttaneet tekemään myös huikean digiloikan, jonka kaikkia vaikutuksia emme vielä edes tiedä. 

Tutkimuksen keskeisiä havaintoja globaalisti:

  • Talouden näkymien parantuminen: Toimitusjohtajat kertovat ennätyksellisen suuresta optimismista maailmantalouteen. Jopa 76 % toimitusjohtajista uskoo globaalin talouden kasvavan vuonna 2021.
  • Toimitusjohtajan luottavaisuus ulottuu myös heidän omien organisaatioidensa mahdollisuuksiin kasvaa, sillä 36 % toimitusjohtajista on erittäin luottavaisia oman yhtiönsä kasvun mahdollisuuksiin seuraavan vuoden aikana.
  • Kyberturvallisuus nousi toimitusjohtajien liiketoimintaa uhkaavien riskien listalla toiseksi. Sen edellä oli vain huoli pandemiasta. Toimitusjohtajista lähes puolet (47 prosenttia) oli erittäin huolissaan kyberturvallisuuteen liittyvistä uhkista, kun luku vuonna 2020 oli 33 prosenttia. Uhkana nähtiin entistä useammin myös väärään ja virheelliseen informaatioon liittyvät uhat. Tämän osalta toimitusjohtajista 28 prosenttia oli erittäin huolissaan tilanteesta, kun vastaava luku vuonna 2020 oli 16 prosenttia. Samaan aikaan kun huoli kyberturvallisuudesta ja väärästä tiedosta on kasvanut, lähes puolet toimitusjohtajista aikoo kasvattaa digitaaliseen transformaatioon kohdistuvia investointeja 10 %:lla tai enemmänkin. 
  • Ilmastonmuutoksen haaste: viime vuonna 24 % toimitusjohtajista näki ilmastonmuutoksen äärimmäisenä huolenaiheena, tänä vuonna vastaava luku oli noussut 30 %:iin. Nousu on iso, mutta ei kuitenkaan merkittävä suhteessa muiden huolenaiheiden kasvuun. Samaan aikaan reilu neljännes (27 %) toimitusjohtajista ei koe olevansa huolestunut ilmastonmuutoksesta, eikä 60 % toimitusjohtajista ole ottanut sitä huomioon riskienhallintasuunnitelmissaan. Tulos on yllättävä – tai jopa hieman masentava – ja pureudun tähän löydökseen tarkemmin tulevissa blogeissani.