PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Mitä tulospalkitseminen tarkoittaa nonprofit-organisaatiossa?

Valtaosa suomalaisista yrityksistä hyödyntää tulospalkitsemista liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Myös julkisella sektorilla tulospalkitseminen on havaintojeni mukaan vuosi vuodelta yleisempää, vaikka palkkiotasot ovat yksityistä sektoria maltillisempia. Julkisella sektorilla on tavallista, että tulospalkkiojärjestelmä on hyvin tasapuolinen, eli palkkion suuruus on yhtäläinen tehtävästä tai hierarkiasta riippumatta.