PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Miten COVID-19 vaikuttaa käyvän arvon arviointiin?

COVID-19-tilanteen aiheuttamat poikkeukselliset olosuhteet heijastuvat myös arvonmäärityksiin. Aamulla laaditut ennusteet tulevista kassavirroista tuntuvat vanhentuneilta iltauutisiin mennessä. Epävarmuuden tunteen vallatessa herää jopa kysymys siitä, onko arvonmääritystä edes mahdollista tehdä tällä hetkellä. Tämä kirjoitus pyrkii lievittämään tätä epävarmuuden tunnetta kahdesta näkökulmasta: 1) arvonmääritysstandardien laatijoiden lisäohjeistus olosuhteiden huomioon ottamiseen ja 2) koronariskipreemion soveltaminen lyhyellä aikavälillä.