PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Miten ketterästi yrityksesi pysyy liikkeessä jos LIBOR lakkaa hengittämästä?

Maailman yleisin viitekorko LIBOR saattaa olla pian tiensä päässä. Vaikutukset markkinoilla ovat etenkin rahoitusalan toimijoille valtaisat, mutta myös jokaisen yrityksen rahoitusjohdon on oltava valppaana.

Rahoitusinstrumenttien hinnoittelu on hyvin usein LIBOR-pohjaista sekä OTC-johdannaismarkkinoilla että pörssikaupankäynnissä. Niin lainoja ja joukkovelkakirjoja kuin strukturoituja tuotteitakin hinnoitellaan hyvin usein LIBOR-pohjaisesti. Käytännössä yksikään yritys ei siis välty merkittäviltä muutoksilta.

Corporate Treasuryn kohtaamat yleisimmät haasteet

Vaikka muutokseen liittyy vielä avoimia kysymyksiä ja epävarmuustekijöitä, jokaisen rahoitusjohtajan on hyvä pohtia mm. seuraavanlaisia vaikutuksia:

  • Kaikki keskeinen dokumentaatio on päivitettävä
    • Johdannaisiin sovelletaan usein esim. ISDA-sopimuksia, joihin muutokset ulottuvat.
    • Lainasopimusten viitekorko on päivitettävä. Tämä saattaa johtaa jopa  IFRS-tilinpäätöksessä pohdintoihin siitä, voidaanko päivitys käsitellä ehtojen muutoksena vai pitääkö vanha laina kirjata ensin pois ja uusilla ehdoilla uusi laina.
  • Myös suojauksiin ja IFRS-suojauslaskentaan voi liittyä haasteita suojaussuhteiden mahdollisen tehottomuuden vuoksi.
  • Viitenoteerauksen muutos saattaa aiheuttaa myös järjestelmäpäivitystarpeita.

Edellä mainittujen lisäksi siirtymävaiheen käytännön mekanismien selvittäminen ja ymmärtäminen tulee vaatimaan perehtymistä. Vaikka mahdolliset lopulliset muutokset ovat vielä melko kaukana horisontissa, jokaisen yrityksen tulisi tunnistaa ne kaikki mahdolliset sopimukset, joihin muutoksella on vaikutusta.

Markkinaosapuolet myös itse merkittävästi vaikuttavat muutoksen etenemiseen ja markkinakäytäntöihin uusien sopimustensa kautta.

Rahoitusjohdon voi olla haasteellista tunnistaa ne sopimukset, joita yrityksen liiketoiminta operatiivisen toiminnan puitteissa solmii. Kattavan analyysin tekeminen kaikista sopimuksista, joihin vaikutus yltää, on tärkeää tehdä hyvissä ajoin. Rahoitusjohdon visibiliteetti näihin kaikkiin sopimuksiin ei ole itsestäänselvyys. Tärkeintä onkin aloittaa muutoksen laajuuden arviointi mahdollisimman pian.

Lataa Acceleration of LIBOR transition: Corporate Treasury Hot Topic

 

PwC seuraa LIBORin tilannetta. Tutustu muihin julkaisuihin ja videomateriaaliin täällä.