PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Miten suorituksen johtamisessa voi onnistua?

Ajattelen, että suorituksen johtamisessa voi onnistua. 

Young modern men in smart casual wear shaking hands and smiling while working in the creative office

Se tarkoittaa kuitenkin ihmislähtöisen lähestymistavan valintaa jäykän byrokratian palvelemisen sijaan. Onnistuneen suorituksen johtamisen prosessin toteuttamisen avain on yhteyden löytäminen organisaation tavoitteiden ja työntekijän odotusten ja toiveiden välillä. 

Tämä haastaa johtamista. 

PwC:n kansainvälisen Global Workforce Hopes and Fears 2022selvityksen mukaan osaavat työntekijät ovat vaarassa lähteä yrityksestä erityisesti silloin, kun he eivät koe työssään tyydytystä, eivät voi olla omana itsenään työpaikalla, eivät koe rahallista palkitsemista reiluna, eivätkä saa tukea tiimiltä, tai kokevat, että esihenkilö ei kuuntele heitä.

Vaikka jatkuva muutos kuormittaa työntekijöitä, se ei itsessään aja ihmisiä vaihtamaan työpaikkaa. Osaavat työntekijät eivät pelkää uusia haasteita, jos heille löytyy tuki näiden ratkaisemiseen. Haasteelliset tehtävät saattavat jopa houkutella työntekijöitä. Haasteelliset tehtävät usein parantavat työntekijän markkina-arvoa muiden työnantajien silmissä, mikä paradoksaalisesti toimii sitouttavana tekijänä.

Niin kauan, kun työntekijä pystyy työssään kehittymään ja nauttii ympäristönsä arvostusta, ovat eroaikeet työnantajasta vähäisempiä. Tätä vahvistaa vielä lähijohtajan ja kollegoiden tuki. 

Koska yritykset hakevat yhä useammin ketteryyttä ja joustavuutta, tarkoittaa se tavoitteiden elämistä ja muuttumista läpi vuoden. Näin itseohjautuvuutta korostavanakin aikana lähijohtajien merkitys korostuu. Hyvät tiiminvetäjät kohtaavat tiimiläisensä yksilöinä; kuuntelevat, antavat palautetta ja asettavat yhdessä tavoitteita – sekä tarkentavat niitä liiketoimintaympäristön niin vaatiessa.

Suoritustavoitteiden saavuttamisen rinnalle nousee yhä useammin oppimistavoite. Tällä on merkitystä, sillä mitä kompleksisemmasta toimintaympäristöstä on kysymys, sitä suurempi mahdollisuus on sille, että tavoitteet jäävät saavuttamatta. Oppiminen on aikaa vievää ja usein välttämättömyys kilpailussa selviämiselle. 

Uuden kokeilemiseen ja kokeiluista oppimiseen kannattaa yhä useammin panostaa. Keskiössä on tasapainon löytäminen kovan suorituskyvyn ja uuden oppimisen välillä. 

Suorituksen johtamista tukeva organisaatio on suunniteltu siten, että yksittäisten henkilöiden, tiimien ja yksiköiden tavoitteet ovat selkeitä. Tämän mahdollistaa auki kirjoitetut tehtävänkuvat ja niiden vaativuudet, sekä tavoitteita tukeva palkitseminen. Selkeän rakenteen lisäksi kantaa on otettu prosessiin – eli siihen, miten ja millä perustein tavoitteita asetetaan tai mallin toimivuutta arvioidaan.

Kun pelisäännöt ovat selvät ja oikeudenmukaiset, voi keskittyä täysillä itse työhön.

Onnistunut suorituksen johtamisen prosessi houkuttelee osaavaa työvoimaa, auttaa sitouttamaan henkilöstöä, tarjoaa suuntaviivoja kohti tulevaa ja luo merkityksellisyyttä työhön.

Miten teidän organisaatiossanne suorituksen johtaminen on organisoitu?

Kirjoittaja KTT Timo-Pekka Uotila vetää PwC Suomen palkitsemispraktiikkaa ja auttaa yhtiöitä palkitsemiseen ja suorituskyvyn kehittämiseen liittyvissä asioissa.