PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Miten toimia työsuhteen päättämissopimusneuvotteluissa?

Työsuhdetta sopimusteitse päätettäessä on tärkeää varata työntekijälle riittävä aika arvioida työsuhteen päättämissopimuksen merkitystä omalta kannaltaan ennen kuin häntä pyydetään tekemään päätös sopimukseen sitoutumisesta. Työnantajan tulee toimia neuvottelutilanteessa hyväksyttävästi, ettei päättämissopimusta katsota pätemättömäksi, kuten tuoreessa korkeimman oikeuden (KKO) ratkaisussa 2019:76 tapahtui.