PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Miten yrityksen kansainvälistymistä on mahdollista edesauttaa taloushallinnon avulla? Asiantuntijat kertovat tärkeimmät vinkit

Yrityksen kansainvälistyminen vaatii suunnitelmallisuutta myös taloudellisesta näkökulmasta. PwC:n webinaarissa keskustellaan siitä, mitä asioita taloushallinnon olisi hyvä huomioida toiminnan laajentuessa uusille kohdemarkkinoille.

Millaista tausta- ja suunnittelutyötä kansainvälistyminen vaatii taloushallinnolta?

PwC:n 25.5.2022 järjestämässä webinaarissa käydään läpi asioita, joita kannattaa huomioida taloushallintoon liittyvien sudenkuoppien välttämiseksi silloin, kun yritys on laajentamassa toimintaansa uusille kohdemarkkinoille. Asiantuntijat kertovat vinkkejä muun muassa kasvustrategian ja hankkeiden määrittelyyn, tytäryhtiöiden perustamiseen sekä yrityksen sisäisen vuoropuhelun kehittämiseen liittyen.

Tilaisuuden asiantuntijoina toimivat PwC:n Heidi Viikari, Antti Lehtelä ja Linda Karhinen. Vieraspuhujana kuullaan Frameryn Inka Grahnia.

Taloushallinto voi auttaa kansainvälistymisen tukemisessa

PwC:llä liikkeenjohdon konsultoinnin palveluiden parissa työskentelevä Antti Lehtelä aloittaa tilaisuuden kertomalla taloushallinnon roolista kansainvälisen kasvun tukemisessa.

Lehtelä muistuttaa aluksi, että tämänhetkinen maailmantilanne monimutkaistaa monien yritysten kansainvälistymissuunnitelmia.

– Esimerkiksi koronapandemia, geopoliittiset riskit sekä taloudellisiin näkymiin liittyvät epävarmuustekijät aiheuttavat haasteita. Niistä huolimatta kansainvälinen laajentuminen on yrityksille hyvä tapa kasvaa.

Suomalaisyritykset aloittavat kansainvälistymisensä tyypillisesti laajentamalla toimintaansa 1-3 lähimarkkina-alueelle, minkä jälkeen toiminnan kehittämistä voidaan edelleen jatkaa uusiin kohdemaihin.

Lehtelä painottaa valmistautumisen merkitystä kansainvälistymisen onnistumisen kannalta.

Huolellinen taustatyö ja valmistautuminen auttavat arvioimaan riskejä sekä välttämään kansainvälistymiseen liittyviä sudenkuoppia. Myös yrityksen johdon on oltava sitoutunut kansainvälistymiseen, minkä lisäksi suunnitellulle kasvulle on tietysti oltava riittävästi resursseja.

Usein kasvun aikaansaaminen uudelle markkina-alueelle kestää vähintään 2-4 vuotta.

Hän kannustaa miettimään, mitkä ovat yrityksen tärkeimmät vahvuudet nykyisillä toiminta-alueilla ja millä tavalla yritys pärjää suhteessa kilpailijoihinsa.

– Menestys uusilla markkinoilla rakennetaan tyypillisesti yrityksen  nykyisten vahvuuksien päälle. Uusille markkinoille siirryttäessä tarvitaan toki myös uusia kompetensseja ja kyvykkyyksiä. Lyhyesti sanottuna, hyvän kohdemarkkinan tunnistaa siitä, että yrityksen nykyiset vahvuudet ovat keskeisiä menestystekijöitä myös uudella markkinalla.

Lehtelä esittelee PwC:n kehittämää kansainvälisen kasvun mallia, joka sisältää neljä pääteemaa:

 1. Arvio uuden markkinan potentiaalista ja yrityksen arvolupauksen yhteensopivuus markkinan tarpeiden kanssa
 2. Toimintamalli uudella markkinalla
 3. Kasvuhankkeiden määrittely, rahoitus & business case ja henkilöstösuunnittelu
 4. Paikallisen liiketoimintaympäristön ja riskien kartoittaminen

Lisäksi hän tuo esiin taloushallinnon hyvin keskeisen rooli liiketoiminnan kasvun tukena. Taloushallinnolla on paljon mahdollisuuksia auttaa organisaatiota kansainvälisessä laajentumisessa:

 • Tuki yritysjohdolle kasvustrategian luonnissa, kehityshankkeiden realistinen määrittely ja toteutuksen tuki arjessa
 • Kasvun rahoitus
 • Verotusnäkökulmat ja yritysrakenteeseen liittyvät teemat
 • Taloushallinnon kompetenssien kehittäminen ja toiminnan organisoituminen uudella markkinalla 
 • Käytännönjärjestelyt uutta markkinaa varten (esim. tytäryhtiöiden perustaminen, pankkisuhteiden luominen)
 • Siirtohinnoittelun suunnittelu
 • Tarvittavien lakien ja sääntöjen noudattaminen (compliance)
 • Riskienhallinta

Kansainvälinen kasvu vaatii taloushallinnolta oma-aloitteisuutta

Webinaarin toisessa osassa PwC:n veroasiantuntija Linda Karhinen haastattelee tamperelaisen Frameryn finance director Inka Grahnia siitä, millainen prosessi yrityksen nopea kansainvälinen kasvu on ollut taloushallinnon näkökulmasta. Framery valmistaa hiljaisia työtiloja.

Vaikka tuotantolaitos ja suurin osa työntekijöistä ovat Suomessa, on yrityksellä maailmalla tällä hetkellä viisi tytäryhtiötä ja kahdeksan kiinteää toimipaikkaa.

– Meillä on maailmalla laaja myyntiverkosto, minkä vuoksi on tärkeää huolehtia siitä, että olemme esimerkiksi rekisteröityneet oikeisiin paikkoihin. Haluamme pitää huolen siitä, että tarvittavat asiat ovat kunnossa ennen uuteen kohteeseen laajentamista, jotta yllätyksiä ei tulisi, hän sanoo.

Myös Grahn painottaa, että kansainvälinen toimintamalli vaatii taloushallinnolta suunnitelmallisuutta.

Taloushallinnon tulisi päästä mukaan kansainvälistymisen suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Olisi tärkeää, että taloushallinnon tiimi pääsee mukaan kansainvälistymisen suunnitteluun hyvissä ajoin. Siten on mahdollista välttää tilanteita, joissa haasteita ilmenee siinä vaiheessa, kun päätös toiminnan laajentamisesta uudelle kohdemarkkinalle on jo tehty, hän muistuttaa. 

Käytännössä kutsun saaminen kansainvälistymisen suunnitteluvaiheeseen vaatii taloushallinnolta usein oma-aloitteisuutta.

– Eri yksiköiden välinen vuoropuhelu on tärkeää. Taloushallinnon avulla kansainvälistymiseen on mahdollista löytää erilaisia bisnestä tukevia ratkaisuja – meillä yhteistyö rakentuu esimerkiksi tiiviiseen vuoropuheluun CFO:n kanssa, joka istuu monissa pöydissä päätöksentekoon liittyen. Finance-tiimin tulee osata kuunnella, mikä on kansainvälistymisen kannalta tärkeää, hän kiteyttää.

Yrityksen sisäisen vuoropuhelun eteen on tehtävä töitä.

Grahn muistuttaa, että taloushallintoon liittyvät prosessit vaativat myös aikaa. Hänen mukaansa esimerkiksi tytäryhtiön perustaminen uuteen maahan on yllättävän hidasta.

– Esimerkiksi pankkitilin avaaminen tai uuden yhtiön rekisteröiminen eivät käy hetkessä. Myös monet viranomaisasiat ottavat oman aikansa.

Paikallisten osaajien rekrytointi on tärkeä osa Frameryn kansainvälistä toimintamallia.

– Yrityksemme tukifunktiot ovat keskitetty Suomeen, ja uuteen maahan mennessä suunnittelutyötä tehdään taloushallintoon liittyen Tampereelta käsin. 

Vaikka Frameryn taloushallinto toimii Suomessa, taloustoimintoja tukevia partnereita löytyy myös kansainvälisesti.

– Partnereidemme tehtävänä on tukea Tampereella toimivaa taloushallinnon tiimiämme esimerkiksi paikallisissa arvonlisä- ja tuloverokysymyksissä. Työmalli toimii siten, että Tampereen tiimimme hoitaa kirjanpidon, raporttien valmistelun ja datan lähettämisen yhteistyökumppaneille, minkä jälkeen partnerit valmistelevat esimerkiksi arvonlisäveroraportin meille hyväksyttäviksi.

Frameryn Inka Grahnin parhaat opit kansainvälistymisen tukemiseen taloushallinnon avulla:

 • Kutsu itsesi mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Yllätyksiä tulee uusille kohdemarkkinoille laajennettaessa sitä vähemmän, mitä aikaisemmassa vaiheessa taloushallinnon näkökulma on huomioitu kansainvälistymissuunnitelmissa.
 • Rakenna verkostoja työpaikallasi. Käytä aikaa siihen, että tutustut eri yksiköissä työskenteleviin kollegoihisi – taloushallinnon tiimin ei pidä jäädä kasvottomaksi.
 • Pyri kuuntelemaan ja edesauttamaan vuoropuhelua. Kuuntele muita ja yritä tuoda esiin, millä tavoin bisnestä voidaan aidosti tukea taloushallinnon avulla.

Katso tallenteelta koko webinaari, jossa kerrotaan tarkemmin, mitkä ovat yrityksen kansainvälistymisen vaatimukset taloushallinnon näkökulmasta. Tallenteelta voit poimia talteen myös konkreettisia vinkkejä siitä, miten yritystoimintaa on mahdollista edistää taloushallinnon avulla jo kansainvälistymisen suunnitteluvaiheessa.