PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Mitkä ovat avainkysymykset toimivan osakepohjaisen palkitsemismallin suunnitteluun?

Toimivan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän suunnitteluun liittyy erilaista asiantuntemusta vaativia näkökohtia, jotka on hyvä huomioida onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi. Suunnittelussa tarvitaan palkitsemisen asiantuntijoiden lisäksi niin juridiikan kuin verotuksenkin osaajia. Vaikka tehtävää on paljon, on kannustinjärjestelmän rakentaminen äärimmäisen mielenkiintoinen prosessi, jossa ollaan yrityksen strategian kannalta keskeisten kysymysten äärellä. Lopputulos myös palkitsee, sillä toimiva osakepohjainen kannustinjärjestelmä on tutkimustenkin valossa tehokas keino sitouttaa avainhenkilöitä ja tukea yhtiön pitkän aikavälin menestystä.

Close up african american businessman shaking hands with caucasian client. Handshake is symbol of starting finishing negotiations, successful teamwork signing contract, hiring human resource concept