PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Moderni veroammattilainen hyödyntää dataa

Yritysten verotoiminnoilla on oltava kattavampaa osaamista kuin kymmenen tai jopa viisi vuotta sitten. Alan ammattilaisten on hallittava data-analysointi, tilastointi sekä teknologian uudet mahdollisuudet.

Moderni veroammattilainen hyödyntää dataa

Yritysten verotoimintojen paineet ovat kasvaneet ja verotuksesta käytävien kiistojen määrät lisääntyneet.

PwC:n veroasiantuntija Iain McCarthy sanoo, että helpotusta tilanteeseen ei ole ainakaan lähitulevaisuudessa näkyvissä.

Yritysten tilanne on ristiriitainen. Niiden on toimittava toisaalta paikallisen lainsäädännön ja ilmoitusvelvollisuuksien mukaan ja pyrittävä kertomaan avoimesti verojalanjäljestään. Toisaalta osakkeenomistajien odotuksiin on kyettävä vastaamaan.

OECD:n BEPS-projektilla (Base Erosion and Profit Shifting) on kunnianhimoiset tavoitteet yhteisten pelisääntöjen uudistamiseen, mutta toistaiseksi tilanne ei ole ainakaan parantunut: verokiistojen määrän kasvun lisäksi kiistojen pituudet ovat monesti venyneet.

Maat kinaavat keskenään, kenelle veroeurot kuuluvat, eikä kukaan haluaisi antaa periksi, McCarthy huomauttaa.

Veroammattilaisista kova kysyntä

Verotoiminnon rooli kasvaa tulevaisuudessa. Veroriskit halutaan tietää ja hallinnoida tarkkaan. Niitä varten tarvitaan verostrategia, joka kiinnostaa talousosaston lisäksi yritysjohtoa.

Verostrategiaa suunnitellaan myös yritysvastuun näkökulmasta, McCarthy huomauttaa.

Verotoiminnoissa kaivataan ammattilaisia, jotka osaavat hyödyntää data-analysoinnin, tilastoinnin sekä teknologian mahdollisuudet. Pahitteeksi ei ole myöskään muutosstrategian hallinta.

Vero-osastolla on oltava laajempaa osaamista kuin kymmenen tai jopa viisi vuotta sitten. Yrityksissä kaivataan erityisesti raportointi- ja siirtohinnoitteluosaamista.

Edistyneimmät yritykset perustavat oman verokeskuksen tai ostavat palvelut ulkopuoliselta verodataan erikoistuneelta keskukselta. Tällaiset palvelut arkipäiväistyvät tulevaisuudessa.

Data-analytiikka mukaan verokäsittelyyn

McCarthy huomauttaa, että yritykset voisivat hyödyntää teknologian mahdollisuuksia nykyistä laajemmin. Erityisesti arvonlisäverotuksen käsittelyssä reaaliaikaisista työkaluista on paljon hyötyä.

Tuloverotuksen käsittelyssä ja veroraportoinnissa tehdään yhä paljon manuaalista työtä, joka olisi mahdollista korvata uudella tekniikalla.

Yrityksissä on paljon dataa, jota ei veromielessä vielä hyödynnetä.

Miksi näin? Eikö uusista teknisistä mahdollisuuksista tiedetä?

Ehkä pikemminkin on niin, että aikaa uuden kehittämiseen ei jää. Päivät menevät akuutteihin kysymyksiin, eikä budjettikaan ehkä riitä uusien ohjelmien hankkimiseen.

Kyse on siis noidankehästä: koska teknologiaa ei ehditä ottaa hyötykäyttöön, aikaa menee manuaalisiin prosesseihin. Eikä olemassa olevaa tietoa päästä hyödyntämään.

Verottaja hyödyntää dataa

McCarthy huomauttaa, että veroviranomaiset ovat jo alkaneet hyödyntää dataa tehokkaasti. Esimerkiksi Brasiliassa kaikki yritysten kirjanpitotiedot menevät suoraan valtion käyttöön.

Yritysten verotoiminnolla on silloin mittava tehtävä varmistaa, että verottajalle siirtyvä tieto on varmasti oikein.

Moderneimmatkaan ohjelmat eivät tee autuaiksi, jos verottajan politiikka poukkoilee. McCarthy pahoittelee, että ennakoitavuus on viime aikoina ikävä kyllä vähentynyt.