PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
17.04.2020|

Muutoksia liikkumisrajoituksiin

Hallitus on päättänyt Suomen ja muiden maiden välisten rajaliikenteen rajoitusten ja karanteenimääräysten jatkamisesta 13.5.2020 asti koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Vain välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne on sallittua tänä aikana. Sen sijaan hallitus antoi 15.4.2020 Uudenmaan liikkumisrajoitusten kumoamisesta päätöksen, joka on voimassa välittömästi.

Linjaus valmistunut välttämättömiin tehtäviin tulevien ulkomaalaisten työntekijöiden maahantulosta

Rajaliikenteen rajoitusten vuoksi ulkomaisen työvoiman saapuminen Suomeen on hankaloitunut huomattavasti. Työ- ja elinkeinoministeriön asetti viranomaistyöryhmän arvioimaan välttämättömiin työtehtäviin tulevien työntekijöiden maahantuloa, jonka pohjalta valmistui 6.4. listaus huoltovarmuuden kannalta akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtävistä. Näihin välttämättömiin työtehtäviin tulevien työntekijöiden pääsy Suomeen tulee varmistaa myös poikkeusolojen aikana. Suomeen saapuvat ulkomaalaiset työntekijät ohjataan edelleen 14 vuorokauden karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Maahanmuuttovirasto priorisoi huoltovarmuuden, terveydenhuollon ja toimialojen toimivuuden kannalta välttämättömiä alojen työntekijöiden oleskelulupahakemuksia ja niiden käsittely on tällä hetkellä asetettu etusijalle. Maahanmuuttovirasto myöntää tarvittavan luvan ulkomaalaiselle työntekijälle huoltovarmuuden kannalta kriittisen tehtävän hoitamisen perusteella. Suomen edustustojen kiinniolo sekä muiden maiden liikkumisrajoitukset voivat kuitenkin käytännössä estää tai hidastaa lupahakemusten käsittelyä.

Työnantajan tulee perustella kirjallisesti erillisellä lomakkeella työtehtävän välttämättömyys ja toimittaa lomake työntekijälle. Työntekijän on esitettävä lomake Suomeen saapuessaan rajavartioviranomaiselle, joka tekee päätöksen liikkumisen välttämättömyydestä tapauskohtaisesti.

Työnantajan lomake 

Viranomaisten arvion pohjalta tehty listaus välttämättömistä huoltovarmuuden kannalta akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtävistä