PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Muutoksia osakeyhtiölain yritysjärjestelyitä koskeviin säännöksiin

Osakeyhtiölain sulautumisia, jakautumisia ja rajat ylittäviä rakennejärjestelyitä koskeviin säännöksiin on tullut 31.1.2023 alkaen muutoksia. Muutosten tarkoituksena on panna täytäntöön rajat ylittäviä yhtiömuodon muutoksia, sulautumisia ja jakautumisia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2121. Direktiivin tavoitteena on muun muassa helpottaa osakeyhtiöiden vapautta valita kotipaikkansa EU:n sisällä.