PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Myyjän tiedonanto- ja ostajan selonottovelvollisuus yrityskaupoissa

Yrityskaupoissa virhevastuun kannalta olennainen kysymys on, missä määrin ostajan due diligence -tarkastus vaikuttaa osapuolten virhevastuuseen. Asiasta on suositeltavaa sopia osapuolten kesken, ja yrityskauppakäytännössä näin myös usein tehdään. Jos asiasta ei ole lainkaan sovittu tai sopimus jää tältä osin epäselväksi tai puutteelliseksi, joudutaan arvioimaan, minkä sisältöiset tiedonanto- ja selonottovelvollisuudet lainsäädäntö asettaa yrityskaupan osapuolille.