PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Myyjän vastuun rajoittaminen kiinteistön kaupassa

Kiinteistön kauppaa koskevista määräyksistä säädetään maakaaressa. Kiinteistön kauppa tulee tehdä määrämuodossa noudattaen tiettyjä muotomääräyksiä, mutta sopimusehtojen määrittelyssä lähtökohtana on sopimusvapaus. Myyjän virhevastuu kiinteistökaupassa määräytyy maakaaren ja mahdollisten kauppakirjassa sovittujen ehtojen mukaisesti. Ostajan maakaaren mukaisia oikeuksia voidaan rajoittaa vain sopimalla yksilöidysti siitä, millä tavalla hänen asemansa poikkeaa laissa säädetystä.