PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
11.05.2023|

Nyt on oikea hetki ottaa käyttöön generatiivinen tekoäly ja määrittää puitteet vastuulliselle tekoälylle

Nyt on oikea hetki ottaa käyttöön generatiivinen tekoäly ja määrittää puitteet vastuulliselle tekoälylle  

 The text is also available in English below.

Generatiivisen tekoälyn viimeisimmät edistysaskeleet, OpenAI:n GPT-4 eturintamassa, ovat alku paradigman muutokselle tietotyöntekijöille, kuten lakimiehille ja muille asiantuntijoille.  

Generatiivisen tekoälyn avulla voimme luoda, parantaa, tehdä yhteenvetoja ja analysoida tietoja, kuten tekstiä, koodia, ääntä ja kuvia. Sen uraauurtava kyky on analysoida valtavia tietomääriä ja tarjota näkemyksiä ja ehdotuksia, jotka tukevat päätöksentekoa. Tekoälytyökalujen nopeus ja tuottavuus voivat säästää aikaa ja rahaa, jolloin ihmiset voivat käsitellä kasvavaa työmäärää tehokkaammin ja keskittyä arvokkaampiin toimintoihin.  

Tekoäly lisää tuottavuuden kasvua. PwC arvioi vuonna 2017, että tekoäly tuottaa 9.9% prosentin lisäyksen BKT:hen vuoteen 2030 mennessä. Se, onko arvio turhan konservatiivinen, jää nähtäväksi.  

Teknologian avulla organisaatiot voivat parantaa liiketoimintaansa, kunhan tekoäly otetaan käyttöön vastuullisesti. Tekoälyn mahdolliset riskit, kuten syrjintä, turvallisuus, yksityisyys, tahattomat vaikutukset ja läpinäkymättömyys huomioon ottaen, PwC voi auttaa AI-ratkaisujen vastuullisessa käyttöönotossa. PwC voi auttaa sinua ottamaan käyttöön generatiivisen tekoälyn kyvyt kaikissa matkasi vaiheissa: alustavien arvioiden, teknisen toteutuksen, mukauttamisen, hallintomallin ja tekoälystrategian avulla.  

Saatavilla olevia palveluita hyödyntämällä on mahdollista luoda ympäristö, joka täyttää organisaatiosi tietoturva- ja tietosuojavaatimukset. PwC voi myös optimoida tekoälymallit organisaatiosi erityistarpeisiin. OpenAI:n suuria esiopetettuja tekoälymalleja voidaan hienosäätää käyttämällä tehtäväkohtaisia tietoja, kuten laillisia lähteitä tai omia asiakirjojasi, ja mukautettuja hyperparametreja, joilla voidaan vaikuttaa malliin. Tietokantoihin on myös mahdollista päästä liitännäisten kautta, mikä mahdollistaa tehtäviisi tarvittavien tiettyjen tietojen saamisen.  

Forrester on luokitellut PwC:n johtavaksi teköälykonsultointitaloksi viimeisten neljän vuoden ajan. PwC on solminut tekoälykumppanuuksia ja investoi jatkuvasti laajentaakseen ja skaalatakseen tekoälyominaisuuksia.   

Nyt on oikea aika tutkia luovaa tekoälyä, ja PwC:llä on oikeat ominaisuudet, jotka auttavat sinua menestymään tänään ja tulevaisuudessa.

 


Now is the right moment to adopt generative AI and establish a framework for responsible AI 

The latest advances of generative AI, with OpenAI’s GPT-4 at its forefront, is the beginning of a paradigm shift for knowledge workers, such as lawyers and other professionals. 

Generative AI allows us to create, enhance, summarise, and analyse data, such as text, code, voice, and images. Its ground-breaking capability lies in analysing vast volumes of data, providing insights and suggestions that boost decision-making. The speed and productivity of AI tools can save time and money, enabling people to address growing workloads more effectively and focus on higher-value activities. 

AI can transform the productivity and GDP potential of the global economy. The total economic gain from AI in Northern Europe is a 9.9% boost to GDP by 2030.  

The technology allows organisations to transform their business, so long as AI is adopted responsibly. Given AI’s potential risks, including bias, discrimination, security, privacy, unintended effects, and transparency, PwC can assist in responsibly deploying AI solutions.  

PwC can help you tap into the powers of generative AI at all stages of your journey, with initial assessments, technical implementation, customisation, governance model, and AI strategy. By leveraging the latest technology, it is possible to create an environment that meets the security and privacy requirements specific to your organisation. PwC can also optimise the AI models to the specific needs of your organisation. 

OpenAI’s large pretrained AI models can be fine-tuned using task-specific data, such as legal sources or your own documents, and custom hyperparameters, which are parameters whose settings influence the model. It is also possible to access databases through plugins, making it possible to access specific information needed for your tasks. 

PwC has been ranked as an AI Consulting Leader by Forrester for the past four years. We are also recognised as a leader in responsible AI since 2017, with our Responsible AI Toolkit. PwC has entered AI partnerships and continually invest to expand and scale AI capabilities. 

Now is the right time to explore generative AI, and PwC has the right capabilities to help you succeed today and in the future.