PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

OECD on julkaissut monenkeskisen yleissopimuksen Pilari I Amount A:n toteuttamiseksi

OECD julkaisi 11. lokakuuta Pilari 1 Amount A -nimellä kulkevaa työtä koskevan ohjepaketin sisältäen monenkeskisen yleissopimuksen. Amount A:ssa on kyse verotusoikeuden uudelleenjakamisesta valtioiden kesken niin, että verotusoikeutta siirretään nykyistä enemmän markkinavaltiolle. Ohjepaketin julkaisusta huolimatta monenkeskisen yleissopimuksen allekirjoituksen ajankohta jää avoimeksi.

Overhead view of multiracial business team having a meeting in the Office Lobby

Tiivistetysti, Amount A:lla tavoitellaan verotusoikeuden uudelleenjakamista siirtämällä verotusoikeutta nykyistä enemmän markkinavaltiolle eli valtiolle, jossa kansainvälisesti toimivalla konserniyrityksellä on myyntiä tai kuluttajia. Amount A:ssa on esitetty, että osa suurten konsernien niin sanotun normaalituoton ylittävistä voitoista jaettaisiin markkinavaltioon. Malli pohjautuisi suurelta osin kaavamaiseen laskentatapaan.  

OECD:n ohjepaketti sisältää:

OECD on aikaisemmin julkaissut yhteensä yhdeksän konsultaatiodokumenttia koskien Amount A:ta. 

Ohjeissa on sanoitettu, kuinka monen valtion edellytetään allekirjoittavan yleissopimuksen, ja kuinka suuren prosenttiosuuden yrityksistä Amount A:n tulee kattaa. Massiivisesta ohjepaketista huolimatta on kuitenkin toistaiseksi epäselvää, mitä ratifiointi tosiasiassa edellyttää yksittäisiltä valtioilta, ja milloin monenkeskinen yleissopimus toimitetaan niille allekirjoitettavaksi.

Ohjepaketista puuttui lisäohjeistus Pilari 1 Amount B:stä (koskien yksinkertaisen markkinointi- ja jakelutoiminnan siirtohinnoittelua), jonka lopullisen ohjeistuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 alkupuolella.   

Lisätietoja: OECD Releases Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One