PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hatusta vetämisen haaste, eli oikaisujen käytön vaikeus arvonmäärityksessä

Kun kohdeyrityksestä on saatavilla tuore tilinpäätösinformaatio, luotettavat ennusteet taloudellisen tilan kehittymisestä sekä kattava verrokkijoukko, minimoituu tarve ylimääräisille oletuksille ja arvonmääritystiimillä on syytä iloon. Mallintajan omat oletukset voivat olla myrkkyä riippumattomalle arvonmääritykselle ja käytetyt vakiot tulisi aina perustella markkinainformaatiota tai matematiikkaa käyttäen. Tästä syystä erilaiset arvonmäärityksessä käytettävät oikaisut, eli tuttavallisemmin preemiot ja alennukset, aiheuttavat tunnolliselle mallintajalle päänvaivaa. Esimerkkejä oikaisuista ovat pienyrityspreemio, maariskipreemio, vähemmistöomistuksen alennus sekä likvidittömyysalennus. Oikaisut voi kohdistaa diskonttokorkona käytettyyn pääoman keskikustannukseen (WACC) tai suoraan arvonmäärityksen lopputuloksena saatuun oman pääoman arvoon.