PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Omat osakkeet osakeyhtiön ja sen tytäryhteisön hallussa

Osakeyhtiö voi saada omia osakkeitaan haltuunsa esimerkiksi omien osakkeiden hankinnalla tai vastaanottaessaan oman osakkeensa sulautumisen, jakautumisen tai liikkeenluovutuksen yhteydessä. Yhtiö voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että osakeannissa rekisteröityihin uusiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaa sääntelyä. Vastaavasti myös tytäryhteisö voi saada esimerkiksi yritysjärjestelyjen yhteydessä emoyhtiönsä osakkeita haltuunsa. Jäljempänä esitetty perustuu osakeyhtiölain sääntelyyn ja osakeyhtiölain esitöihin sekä osittain sääntelyn tulkintaan.