PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Onko kestävyysraportointi jo hallussa?

Kestävyysraportoinnin merkitys liiketoiminnassa on kasvanut merkittävästi regulaation, markkinoiden ja sidosryhmien odotusten kautta. PwC tarjoaa nyt koulutusta asiakkaille, jotka haluavat kehittää osaamistaan kestävyysraportoinnissa. PwC on Suomen ainoa GRI:n (Global Reporting Initiative) sertifioima koulutuskumppani Suomessa.

Kestävyysraportoinnin viitekehyksenä sovelletaan kansainvälisesti tunnettua Global Reporting Initiativen (GRI) sertifioimaa standardia. Vuodesta 2024 alkaen voimaan astuu kestävyysraportointivelvoite, joka perustuu laajalti GRI-standardien sisältöihin ja olennaisuusprosessiin.

– Kestävyysraportointi on muuttumassa tilinpäätöksen kanssa kiinteän yhteyden muodostavaksi kokonaisraportoinniksi, joka perustuu määrämuotoisiin standardeihin ja todennettuun tietoon, kommentoi PwC:n partneri ja ESG-liiketoiminnan johtaja Mikael Niskala.

Raportoinnissa kuvataan myös yrityksen strategian ja liiketoimintamallin tulevaisuuskelpoisuutta eli esimerkiksi sitä, kuinka hyvin yritys kykenee ottamaan huomioon kestävän kehityksen vaikutukset toiminnassaan, vähentämään negatiivisia vaikutuksia koko arvoketjussa ja vahvistamaan positiivisia kestävän kehityksen vaikutuksia tuotteiden, palveluiden ja investointien avulla.

Koulutusta kestävyysraportoinnista

PwC on ainoa taho, joka järjestää GRI-sertifioituja koulutuksia Suomessa. Koulutus siirtyi PwC:lle Mitopro-yrityskaupan myötä, ja ensimmäinen koulutus järjestettiin 11.-12. lokakuuta.

Kouluttajina toimivat PwC:n kokeneet kestävyysraportoinnin asiantuntijat Mikael Niskala ja Tomi Pajunen. Molemmilla on laaja käytännön kokemus GRI-standardien mukaisesta raportoinnista.

– GRI-sertifioidussa koulutuksessa käydään läpi kestävyysraportoinnin prosessia ja olennaisuusarvioinnin toteutusta. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana perehdytään myös sidosryhmien odotusten ymmärtämiseen sekä kestävän kehityksen tulosten mittaamiseen.
Luennoille osallistumisen lisäksi osallistujat pääsevät koulutuksen aikana tekemään interaktiivisia harjoituksia sekä jakamaan parhaita käytänteitä, kuvailee Niskala.

Koulutuksen myötä osallistujat tietävät, kuinka kestävyysraportointia voidaan käyttää hyödyksi organisaation toiminnan kehittämisessä. He myös ymmärtävät ja pystyvät analysoimaan raporttien tarjoamia tietoja. Koulutus sisältää luentoja, interaktiivisia harjoituksia, parhaiden käytäntöjen jakamista sekä keskusteluja.

Osallistujat saavat koulutuksen suorittamisesta GRI:n myöntämän sertifikaatin.

Uudistuneet GRI-standardit

GRI-sertifioidun koulutuksen lisäksi PwC tarjoaa koulutusta, jossa perehdytään GRI-standardien uudistukseen. Uusia standardeja on käytettävä jo tilikauden 2022 raportoinnissa. Uudet GRI-standardit sisältävät tarkempia toimialakohtaisia määrityksiä olennaisille kestävän kehityksen vaikutuksille.

– Uutta standardeissa on myös yritysten kestävää toimintaa koskeva huolellisuusvelvoite, joka pohjautuu YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskeviin ohjaaviin periaatteisiin ja OECD:n toimintaohjeisiin vastuullisesta liiketoiminnasta, Niskala jatkaa.