PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Onko yritykseni trade compliant?

Ympäri maailmaa tuotanto- ja logistiikkaketjussa kuljetettavaan tavaraan kohdistuu lukuisia eri maiden sääntöjä. Trade compliancella pyritään ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään tavaran kulkuun liittyviä haasteita ja tällä tavoin takaamaan, että tavaratoimitus ei viivästy tai aiheuta yllättäviä lisäkustannuksia. Trade compliancella voidaan saada aikaan myös huomattavia säästöjä, sillä toimitusketjun suunnittelu edesauttaa tunnistamaan erilaiset tullimenettelyt ja -etuudet, joita voidaan hyödyntää toimitusketjun eri vaiheissa.

Maailmanpoliittinen tilanne on lisännyt tavaroihin kohdistuvia sääntöjä ja rajoitteita, ja valtioiden poliittiset sekä turvallisuus- ja ihmisoikeuskysymykset vaikuttavat tänä päivänä voimakkaasti yritysten valmistus- ja toimitusketjuihin. Toisaalta toimitusketjuun kohdistuu myös täysin yllättäviä haasteita, kuten COVID-19 tai Suezin kanavan kulkureitin tukkeutuminen ovat osoittaneet.

Tehokas trade compliance -politiikka ennakoi ja poistaa kaupankäynnissä ja toimitusketjuissa ilmeneviä yritykseen kohdistuvia riskejä. Sillä varmistetaan toimitusketjun sääntöjenmukaisuus ja sujuvuus.

Yrityksissä trade compliance voi jäädä vähäiselle huomiolle niin kauan kun tuonti ja vienti sujuvat ilman suurempia mutkia tai hidasteita. Trade compliance on kuitenkin välttämätön toiminto jokaisen yrityksen valmistus- ja toimitusketjun riskienhallintaan. Toisaalta trade compliance tulee nähdä myös toimintona, jolla optimoidaan valmistus- ja toimitusketjun tullikustannuksia. Toimitusketjun hallinta mahdollistaa esimerkiksi kauppasopimusten tai muiden tullietuuksien hyödyntämisen, jolloin yritys voi saada merkittäviä säästöjä.  

Usein meiltä kysytään, mistä yritys voi lähteä liikkeelle varmistaakseen, onko trade compliance huomioitu riittävästi.

Listasimme alle kysymyksiä eri osa-alueille:

Vientivalvonta (export control)

 • Tarvitaanko tuotteelleni vientilupa?
 • Onko tuotteessani amerikkalaisia komponentteja tai amerikkalaista osaamista?
 • Mihin maahan tuotteeni lopulta viedään, kenelle se myydään ja kuka on sen loppukäyttäjä?
 • Kuka hallinnoi vientivalvontaa yrityksessämme? 
 • Onko yrityksellämme sovittu toimintasuunnitelmat vientivalvonnan suhteen? 
 • Varmistammeko jälkikäteen vientivalvonnan toteutumisen esimerkiksi pistokokein?

Tuontiketjun oikeellisuuden varmistaminen ja kustannusten optimointi

 • Kuinka paljon yhtiön maksaa tulleja?
 • Mitä tuodaan ja millaisia määriä? 
 • Mitä viedään ja millaisin määriä?
 • Kuka toimii missäkin maahantuojana ja viejänä?
 • Mikä on tuotteiden alkuperä (alkuperä vaikuttaa lisätullien, esimerkiksi polkumyyntitullien kantoon)?
 • Olenko hyödyntänyt tuotteiden tuonnissa ja viennissä kauppasopimuksia? Jos olen, miten olen varmistanut, että olen oikeutettu etuuskohteluun?
 • Miten tuotteen tullausarvo on määritetty?
 • Onko tuotteeni nimike oikea ja olenko hakenut luokittelulle sitovaa tariffitietoa?
 • Kuka hallinnoi tullausprosesseja yrityksessä?
 • Miten tullausdokumentaatio arkistoidaan?
 • Olisiko yritykselleni hyötyä AEO-luvan hakemisesta?
 • Onko yritykselläni toimintatavat jälkikäteen ilmenneiden virheiden käsittelylle?

Maahantuonnin valvonta

Joidenkin tuotteiden maahantuonnille tarvitaan erillinen maahantuontilupa. Tällaisia tuotteita voivat olla esimerkiksi kasvit ja eläimet, timantit tai tietyistä eläinten osista valmistetut esineet, vaatteet tai tarvikkeet.

Varmuutta teknologiatyökaluilla

Teknologiasta on muodostunut välttämätön osa yrityksen trade compliancea. Prosessiautomaation lisäksi teknologialla voidaan luoda läpinäkyvyyttä ja automaattisia hälytyksiä, jotka auttavat havaitsemaan poikkeamia suuresta tiedon määrästä. Poikkeamat voivat olla yhtälailla mahdollisuuksia kuin riskejäkin. Markkinoilla on myös paljon suoraan ERP-järjestelmiin integroitavia ratkaisuja, kuten SAP GTS (Global Trade Service). Niillä on mahdollista automatisoida lukuisia kansainväliseen kaupankäyntiin ja tullaukseen liittyviä prosesseja, tunnistaa kustannussäästöjä ja minimoida esimerkiksi kaksikäyttötuotteisiin ja sanktiolistoihin liittyviä riskejä.