PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Onnistunut sukupolvenvaihdos vauhdittaa perheyrityksen kasvua

Markkinatilanne ja -kilpailu, innovoinnin tarve ja voimakas digitalisoituminen haastavat perheyritysten tavoittelemaa kasvua. Yritykset pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin ammattimaistamalla liiketoimintaansa, esimerkiksi strategiaan panostamalla. PwC:n Global Family Business Survey 2016 -tutkimuksen suomalaisista vastaajista puolet korostikin perheyrityksensä ammattimaistumisen tarvetta.

Leading a Family Business - Best Practices for Long-Term Stewardship

Tärkeä liiketoiminnan ammattimaistumisen edellytys on huolellinen ja monipuolinen suunnittelu. Sekä omistaja- että liiketoimintastrategiaan panostaminen luo mahdollisuuksia perheyrityksille ja perheille.

Sukupolvenvaihdos on perheyritykselle riskialtis

Pitkän tähtäimen suunnittelussa perheyritysten elinkaaren riskialtteimpia vaiheita on sukupolvenvaihdos. Onnistuessaan sukupolvenvaihdos vahvistaa yritystä ja sen kasvua.

Epäonnistunut siirtymä saattaa kuitenkin vaarantaa sekä yrityksen liiketoiminnan että perhesuhteet. Siksi onkin tärkeää, että tulevaisuuden suunnitteluun osallistuu sekä väistyvä että seuraajasukupolvi.

Kun omistajastrategia rakennetaan yhdessä eri sukupolvien kesken, seuraajasukupolvi saadaan sekä kiinnostumaan että sitoutumaan tulevaisuuden suunnitelmiin. Omistajastrategiaprosessi mahdollistaa myös kommunikaation parantamisen, osaamisen ja motivaation esiin tuomisen, sekä yhteisten toimintamallien rakentamisen. Moni perhe kokee, että erityisen tärkeää on lisäksi yhteisten arvojen kirkastaminen, kommentoi Månna Godenhjelm.

Vaikka omistajastrategian mahdollisuudet ja sukupolvenvaihdoksen haasteet tiedostetaan, tutkimukseen osallistuneista suomalaisista perheyrityksistä vain 4 %:lla on hyvin suunniteltu, dokumentoitu ja kommunikoitu seuraajasuunnitelma.

Luku on hurja, sillä samaan aikaan yrityksistä 46 % suunnittelee sukupolvenvaihdosta. 35 % suomalaisista perheyrityksistä on kokonaan vailla seuraajasuunnitelmaa.

Systemaattinen suunnittelu on avainasemassa

Huolellinen ja monipuolinen suunnitelma helpottaa sukupolvenvaihdoksen toteuttamista ja vähentää epäonnistumisen riskiä: Mitä aikaisemmin suunnittelu aloitetaan, sen parempi.

Parhaimmillaan sukupolvenvaihdoksessa huomioidaan varallisuuden, liiketoiminnan ja omistajuuden lisäksi monta muuta tärkeää perheeseen liittyvää asiaa. Mitä monipuolisemmin koko perhe on sitoutunut perheyritykseen, sitä paremmin yksilöiden potentiaali ja kiinnostuksen kohteet ovat tiedossa. Tämä mahdollistaa strategioiden suunnittelun myös vahvuuksien kautta ja helpottaa roolituksia, Godenhjelm toteaa.

Global Family Business Survey 2016 -selvityksen mukaan yksi merkittävimmistä sukupolvenvaihdokseen liittyvistä kysymyksistä on vallanvaihdos. Osapuolille on oltava selvää, kenelle, miksi, milloin ja miten valta siirtyy. Milloin siirtyy omistajuus, milloin siirtyy johtajuus?

Johtajuus on avainasemassa myös perheyrityksissä. On tärkeää tiedostaa, millaista johtajuutta perheyrityksen ja perheen kulloisessakin vaiheessa tarvitaan.

Perheyrityksen johtaminen edellyttää usean sidosryhmän näkökulman huomioimista. On ajateltava kolmea asiaa: perhettä, omistajia ja liiketoimintaa. Perheyrityksen johtaminen vaatii paradoksien hallintaa, toteaa Justin B. Craig, Ph.D, Northwestern University’s Kellogg School of Managementilta.

Craig on akateemisen uransa ohella työskennellyt pitkään sekä perheyrityksissä että perheyritysten strategisten johtamiskysymysten ja niitä tukevien mallien parissa.

Lataa opas perheyrityksille: Kuinka valmistautua sukupolvenvaihdokseen?