PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakassopimusta tarvitaan

Usein erityisesti pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä ajatellaan, että yhtiön liiketoiminta ei ole mahdollista ilman yhtiön osakkeenomistajien välistä keskinäistä luottamusta ja halua yhteistyöhön. Osakassopimusta ei pidetä tarpeellisena, sillä oletetaan, että yhtiön päätöksenteon ja hallinnon käytännöt kehittyvät luontevimmin itsestään osakkeenomistajien keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön pohjalta. Mikäli luottamus ja halu yhteistyöhön katoavat, ei osakassopimuksesta ajatella olevan hyötyä, sillä yhtiön liiketoiminta on joka tapauksessa kärsinyt niin, ettei yhtiöllä ole edellytyksiä toiminnan jatkamiselle.