PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakeyhtiöiden vapautta valita kotipaikkansa helpotetaan

Hallitus on ehdottanut, että osakeyhtiölakiin lisättäisiin rajat ylittävää kotipaikan siirtoa koskevat määräykset. Lainmuutoksen tarkoituksena on osaltaan panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antama direktiivi rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä. Muutosten on tarkoitus astua voimaan 31.1.2023. Uudella sääntelyllä halutaan helpottaa osakeyhtiöiden vapautta valita itse kotipaikkansa Euroopan talousalueella. 

Screen of digital world map focused on Europe