PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakeyhtiön hallituksen rooli osingonjaosta päätettäessä

Osingonjaosta päätetään osakeyhtiössä tavallisesti hallituksen ehdotukseen perustuen varsinaisessa yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Varsinainen yhtiökokous on päätöksenteossaan lähtökohtaisesti sidottu hallituksen ehdotukseen jaettavan osingon enimmäismäärästä.