PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakeyhtiön lähipiiri ja lähipiirirekisteri

Lähipiirillä tarkoitetaan yhtiötä lähellä olevia henkilöitä ja yhtiöitä. Lähipiiriin kuuluvat tahot määritellään kansainvälisen IAS 24 -standardin (Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä) mukaan. Myös osakeyhtiölain sekä kirjanpitolain ja -asetuksen sisältämät määritelmät lähipiiristä vastaavat standardin sisältöä. Kirjanpitolautakunta on lisäksi antanut omaehtoisen lausunnon, jossa yhtiön lähipiiriin kuuluvat tahot on määritelty tarkemmin (1829/2008).