PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakeyhtiön perustaminen ilman pääomapanosta on mahdollista 1.7.2019 alkaen

Eduskunta hyväksyi 18.1.2019 lakimuutokset yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskien hallituksen esityksen mukaisina (HE 238/2018 vp). Hallituksen esityksessä ehdotettiin muun muassa yksityisten osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden nykyisen 2 500 euron vähimmäispääomavaatimuksen poistamista.