PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakeyhtiön sähköisen perustamisilmoituksen käyttömahdollisuudet laajenevat 3.5.2023 alkaen

Kaupparekisterissä osakeyhtiön perustaminen ja rekisteröinti on ollut mahdollista sähköisen ilmoitusmenettelyn kautta jo pitkään, mikä on nopeuttanut yhtiön rekisteröintiä paperi-ilmoitukseen verrattuna.

Sähköiseen ilmoitukseen on kuitenkin liittynyt rajoituksia, joiden johdosta useissa tilanteissa yhtiön rekisteröinti-ilmoitus on käytännössä edelleen pitänyt tehdä paperilomakkeilla. Sähköisesti on voitu perustaa ainoastaan sellaisia yhtiöitä, joissa osakkeenomistajina on luonnollisia henkilöitä eikä siten mm. tytäryhtiön perustaminen ei ole ollut mahdollista sähköisen ilmoituksen kautta, ei myöskään julkisen yhtiön (Oyj) perustaminen. Lisäksi perustetuilla yhtiöillä on tullut olla ns. vakiomuotoinen yhtiöjärjestys eikä yhtiöillä ole voinut olla osakepääomaa. Jos kaikilla kaupparekisteriin merkittävillä henkilöillä (kuten hallituksen jäsen, toimitusjohtaja) ei ole ollut suomalaista henkilötunnusta, sähköisen perustamisilmoituksen käyttäminen ei ole ollut mahdollista.

PRH kehittää sähköisiä palveluitaan ja toukokuun alussa (3.5.2023) alkaen tulee käyttöön uusi perustamisilmoitus, joka laajentaa sähköistä perustamismahdollisuutta entisestään. Uusi perustamisilmoitus mahdollistaa yhtiön sähköisen perustamisen kaikissa edellä mainituissa tilanteissa, joissa ilmoitus ei aikaisemmin ole ollut mahdollinen.

Uudistuksen myötä uusien yritysten perustaminen helpottuu ja nopeutuu sekä byrokratia ja kustannukset vähenevät.

Osakeyhtiön perustamisessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen sisältöä on tarkasteltava huolellisesti ja yhtiön perustamisasiakirjat on laadittava asianmukaisesti. Yhtiön perustamiseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen, joka auttaa yhtiön perustamisessa ja ohjaa oikeiden ja tilanteeseen sopivien ratkaisujen tekemisessä.