PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakeyhtiön yleishyödyllisyys tuloverotuksessa – yhtiöjärjestyksen merkitys

Korkein hallinto-oikeus (KHO) otti vuosikirjapäätöksessään KHO 2020:121 kantaa siihen, katsottiinko valtion tukemaa koulutustoimintaa harjoittaneen A Oy:n täyttäneen tuloverolain (TVL) 22 §:ssä toiminnan yleishyödyllisyydelle asetetut edellytykset. Ratkaisussa arvioinnin kannalta keskeiseen asemaan nousi osakeyhtiön yhtiöjärjestys. Ratkaisulla voidaan nähdä olevan laajempaa merkitystä erityisesti sellaisiin toimijoihin, jotka harjoittavat yleishyödyllistä toimintaa osakeyhtiömuodossa.