PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Milloin osakeyhtiöoikeudellinen vahingonkorvausvastuu voi syntyä?

Osakeyhtiölain (OYL) 22 luvussa käsitellään OYL:n tai yhtiöjärjestyksen rikkomisesta yhtiön johtohenkilölle, osakkeenomistajalle ja yhtiökokouksen puheenjohtajalle seuraavaa vastuuta. Esimerkiksi yhtiön johtohenkilölle korvausvastuu voi syntyä muun muassa silloin, kun yhtiön veroilmoitus jätetään liian myöhään, minkä seurauksena yhtiö joutuu maksamaan veronkorotusta. Luvun säännökset eivät sen sijaan koske esim. työsuhteisten johtajien korvausvastuuta, joka määrittyy vahingonkorvauslain mukaan. Tässä kirjoituksessa kuvataan nimenomaan OYL 22 luvun 1-3 §:ien mukaista korvausvastuuta.