PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osingonjakovelan vanhentuminen

Osakeyhtiön tarkoituksena on yleensä tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Tätä tarkoitusta osakeyhtiö voi toteuttaa esimerkiksi jakamalla osinkoa osakkeenomistajilleen. Osingonjakovelka syntyy ja kirjataan yhtiön kirjanpitoon osingonjakopäätöksen perusteella. Osingonjakovelka on osinkoa jakavan yhtiön velkaa osakkeenomistajilleen. Samaan tapaan kuin mikä tahansa muu velka, myös osingonjakovelka voi vanhentua. Tässä kirjoituksessa käsitellään osingonjakovelan vanhentumista nykyisen osakeyhtiölain (624/2006) ja velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) perusteella.