PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ostaja varokoon – ostajan selonottovelvollisuus yrityskaupoissa

Ostajan selonottovelvollisuudella tarkoitetaan ostajan velvollisuutta tutustua myyjän antamiin tietoihin ja tutkia annettujen tietojen sisältöä ja niiden merkitystä, ostajan ostaessa myyjältä irtainta omaisuutta, kuten osakeyhtiön osakkeita. Suorittamatta jääneen tai huolimattomasti tehdyn tutkimuksen johdosta ostaja voi menettää oikeutensa vedota myyjän antamissa tiedoissa olevaan virheeseen.