PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pääomalainan menetys luettiin mukaan vähennyskelpoiseen luovutustappioon

Korkein hallinto-oikeus on 19.4.2016 antanut vuosikirjapäätöksen KHO 2016:49 osakeyhtiön konkurssissa osakkeenomistajan menettämän pääomalainasaatavan verokohtelusta henkilöverotuksessa. Päätöksen mukaan pääomalaina oli katsottava osakkeenomistajan lisäsijoitukseksi yhtiöön ja siten pääomalainan määrä oli lisättävä osakkeiden hankintamenoon, kun osakkeenomistajalle konkurssin yhteydessä syntyneen luovutustappion määrä vahvistettiin.