PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden torjunta etenee EU:ssa

Euroopan unionin ihmisoikeuksien suoja on vahvistumassa. Asetus pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden torjumiseksi EU:n sisämarkkinoilla sai lokakuussa hyväksynnän Euroopan parlamentissa asiaa käsitelleiltä valiokunnilta. Ehdotettu asetus kieltää pakkotyöllä ja lapsityövoimalla valmistetut tuotteet EU:n markkinoilla. Pakkotyöllä tarkoitetaan kaikkea työtä ja palvelua, joka on vaadittu suorittamaan rangaistuksen uhalla, ja johon henkilö ei ole tarjoutunut vapaaehtoisesti.