PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
20.11.2023|

Pakollisen sähköisen laskutuksen vaatimukset laajenevat maailmalla

EU:n ViDA (VAT in the Digital Age) uudistuksen tavoitteena on luoda yhteisiin sääntöihin perustuva EU-laajuinen, pakollinen rakenteellinen sähköinen laskutus EU-kauppaan 2028 alkaen. Uudistusehdotusta on käsitelty ahkerasti Espanjan puheenjohtajakaudella, mutta poliittista yhteisymmärrystä ei tulla saavuttamaan tämän vuoden puolella. Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan (ECON) äänestikin vuoden pidennystä voimaantuloon. Käydyistä neuvotteluista kulkeutuneiden tietojen mukaan viivästys voi olla pidempikin. 

People

Vaikka uudistuksen käsittely ei olekaan edennyt toivotusti, tämä ei ole pysäyttänyt EU-maita ajamasta kansallisia uudistuksia pakollisesta sähköisestä laskutuksesta. Usein nämä uudistukset ovat olleet laajempia kuin ViDA-ehdotuksessa eli koskevat myös ja nimenomaisesti kotimaan kauppaa. Vastaava trendi on nähtävissä myös globaalisti. Sähköinen laskutus on nähty yhtenä merkittävänä keinona veropetosten ehkäisyssä.

Kansainvälistä toimintaa harjoittavat yritykset eivät siis voi tuudittautua odottelemaan ViDA:n voimaantuloa, vaan joutuvat seuraamaan aktiivisesti kehitystä yrityksen toimintavaltioissa ja reagoimaan tuleviin muutoksiin. Koska yhteistä toimintamallia ei ole, jokaista maata varten tarvitaan käytännössä oma projektinsa ja sen implementointi. 

Muutamia poimintoja sähköisen laskutuksen käyttöönotosta parin viime kuukauden ajalta:

Puola

  • Pakollinen rakenteellinen sähköinen laskutus käyttäen KSeF-järjestelmää astuu voimaan todennäköisesti 1.7.2024. Koskee puolalaisia yrityksiä sekä ulkomaalaisia toimijoita, joilla on kiinteä toimipaikka. 

Ranska

  • Ehdotettu voimaan tulevaksi siten, että syyskuussa 2026 kaikkien yritysten tulee pystyä vastaanottamaan verkkolaskuja, ja suuret ja keskisuuret yritykset velvoitetaan laatimaan verkkolaskuja. Syyskuussa 2027 pk-yritykset siirtyvät pakollisen sähköisen laskutuksen piiriin.

Saksa

  • Pakollinen sähköinen laskutus ehdotettu astumaan voimaan 1.1.2026 yrityksille, joiden vuosittainen liikevaihto on yli 800 000 €. Laajennetaan koskemaan pieniä yrityksiä 1.1.2027. Sähköinen laskutus on tarkoitus mahdollistaa vuodesta 2025 lähtien. Voimaantuloa on ehdotettu viivästytettäväksi vuodella. 

Romania

  • Romanialaisten yhtiöiden ja ulkomaalaisten Romaniassa arvonlisäverovelvollisiksi rekisteröityneiden yhtiöiden täytyy raportoida kaikki laskut sähköisen palvelun järjestelmässä, Rominassa, viimeistään 1.1.2024, 1.4.2024 ja 1.7.2024, jonka jälkeen sähköinen laskutus on ainoa laillinen menetelmä B2B-toiminnoissa. Seuraamuksia voidaan määrätä jo 1.4.2024 jälkeen. 

Belgia

  • B2B pakollinen sähköinen laskutus tulee voimaan 1.1.2026 ja se koskee kotimaisia yhtiöitä sekä ulkomaisten yritysten paikallisia tytäryhtiöitä.

Kreikka

  • Kreikka on aloittanut keskustelut Euroopan komission kanssa saadakseen tarvittavat hyväksynnät pakollisen sähköisen laskutuksen käyttöönotolle ja että käyttöönoton aikataulu olisi todennäköisesti vaiheittainen riippuen yrityksen liikevaihdosta. Suunniteltu käyttöönotto 2024-2025.

Kroatia 

  • Kroatian verohallinto on toimittanut Euroopan komissiolle pyynnön sähköisten laskujen pakollisesta laatimisesta sellaisten verovelvollisten välisissä kotimaan luovutuksissa, joiden kotipaikka, kiinteä toimipaikka, asuinpaikka tai vakinainen asuinpaikka on Kroatian tasavallassa. Käyttöönoton suunniteltu ajankohta on 1.1.2026.

Serbia

  • Pakollinen sähköinen  B2B-laskutus tulee voimaan 1.1.2023 lähtien. Koskee Serbian alueella toimivia yrityksiä. 1.1.2024 alkaen määräaikaa sähköisten laskujen kirjaukseen ja arvonlisäverolaskelmien tekemiseen lyhennetään. 

Saudi-Arabia

  • Sähköinen laskutus otettiin käyttöön Saudi-Arabiassa kahdessa vaiheessa, ja se koskee kaikkia arvonlisäverovelvollisia henkilöitä sekä muita osapuolia, jotka laskuttavat arvonlisäverovelvollisten toimittajien puolesta. Saudi-Arabiassa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidyt ulkomaalaiset yrityksen ovat soveltamisalan ulkopuolella. 

Malesia

  • Pakollisen sähköisen laskutuksen käyttöönottoa yli 100 miljoonaa RM:n vuotuista liikevaihtoa tekeville yrityksille on lykätty 1.8.2024 asti. Muiden yritysten osalta käyttöönotto tapahtuu vaiheittain, ja sen on määrä toteutua kokonaisuudessaan 1.7.2025 mennessä.

Lisäksi hankkeista ovat ilmoittaneet mm. Irlanti, Zambia, Mauritius ja Bolivia.