PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
17.09.2021|

Paneurooppa-Välimerialueen etuuskohteluiden alkuperäsääntöihin uudistus – tätä se käytännössä tarkoittaa

Paneurooppa-Välimerialueen (PEM) sopimusmaat ovat päättäneet uusien alkuperäsääntöjen käyttöönotosta. Uusien sääntöjen pitäisi helpottaa etuuskohtelualkuperän saamista, koska säännöt ovat pääosin joustavampia. Uudet säännöt otetaan väliaikaisesti käyttöön siirtymäsääntöinä vain niiden sopimusmaiden välillä, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa väliaikaisesti soveltaa kyseisiä sääntöjä. Muiden maiden välillä säännöt otetaan käyttöön vasta sitten, kun kaikki sopimusmaat ovat hyväksyneet uudistuksen.

Niissä maissa, joissa sovelletaan siirtymäsääntöjä, on mahdollista valita sovelletaanko etuuskohtelualkuperän määrittämisessä vanhoja alkuperäsääntöjä vai siirtymäsääntöjä. Muissa maissa jatketaan vanhojen sääntöjen soveltamista kuten ennenkin. On tärkeä huomioida, että sekä vanhoja sääntöjä että siirtymäsääntöjä ei voida kuitenkaan soveltaa samanaikaisesti. Tällöin on käytännössä varmistettava, että koko tuotantoketju vastaa joko siirtymäsääntöjen tai vanhojen sääntöjen etuuskohtelun alkuperäsääntöjä.

Etuuskohteluun alkuperätodistuksen laativan loppuvalmistajan on varmistettava yhdessä eri toimittajien kanssa, että heidän todistamansa alkuperät perustuvat samoihin sääntöihin, joita loppuvalmistaja itsekin soveltaa todistusta laatiessaan. Myös viennin määrämaan on sovellettava samaa sääntöä eli viejän on lisäksi tarkistettava sääntöjen soveltaminen vientimaittain. Valittu sääntö vaikuttaa myös siihen, mitä mainintoja alkuperätodistukselle tulee ilmoittaa.

Koska PEM-sopimus koetaan jo entuudestaan melko haasteelliseksi sääntökokonaisuudeksi, siirtymäkäännösten hyödyntäminen edellä mainituin edellytyksin ei varsinaisesti tuo helpotuksia alkuperävakuuksien laadintaan. Epäselvissä tai haastavissa tilanteissa varmin tapa onkin soveltaa siirtymäsääntöjen sijaan vanhoja sääntöjä.