PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Perhevapaauudistus voimaan elokuun alussa 2022

Perhevapaauudistuksen myötä vanhempainvapaapäivien määrä kasvaa ja joustavuus lisääntyy. Molemmille vanhemmille annetaan yhtä suuri vanhempainvapaakiintiö. Vapaita voi käyttää monessa jaksossa lapsen 2-vuotispäivään asti. Niistä voi myös luovuttaa osan toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle tai toisen vanhemman puolisolle. Uudet säännökset koskevat pääsääntöisesti lapsia, joiden laskettu syntymäaika on 4. syyskuuta 2022 tai sen jälkeen.

Back view portrait of happy family holding hands enjoying walk in winter forest lit by sunlight

Uudet vanhempainvapaat

Uudistuksen myötä kumpikin vanhempi saa 160 vanhempainrahapäivän kiintiön (viikossa kuusi päivärahapäivää). Tästä enintään 63 vanhempainrahapäivää on mahdollista luovuttaa toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle puolisolle tai toisen vanhemman puolisolle. Raskausrahakautta (40 päivärahapäivää, jotka alkavat 14–30 päivää ennen laskettua aikaa) äiti ei voi kuitenkaan luovuttaa eikä jakaa osiin. Yhden vanhemman perheissä vanhempi saa molemmat vanhempainrahakiintiöt.

Vanhempainrahapäiviä voi käyttää, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Päivärahapäivät voi käyttää enintään neljässä jaksossa ja vanhempainvapaalla voi olla myös osittaisesti. Kaikilla lasten huoltajina toimivilla vanhemmilla on päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta tai siitä, onko biologinen vai adoptiovanhempi tai onko lähi- vai etävanhempi.

Muut muutokset

Uudistuksen myötä myös varhaiskasvatuslakia muutetaan. Oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sinä kuukautena, kun lapsi täyttää yhdeksän kuukautta. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy enintään 13 viikon vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajan. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.

Uudistuksen yhteydessä toteutetaan myös työelämän tasapaino -direktiivin mukainen palkaton omaishoitovapaa, jota voi saada enintään viisi päivää vuodessa.

Voimaantulo

Lakimuutokset tulevat voimaan 1. elokuuta 2022. Uudet perhevapaat koskevat lapsia, joiden laskettu synnytysaika on 4. syyskuuta 2022 tai sen jälkeen. Jos lapsi syntyy ennen 1. elokuuta 2022, sovelletaan nykyisiä säännöksiä lasketusta ajasta huolimatta. Adoptiolapsen kohdalla uusia säännöksiä sovelletaan, jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai myöhemmin.

Anne Hirsiniemi