PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Perheyritykset edistämään hyvinvointia yhteiskunnassa

Kasvavan globaalin epävarmuuden leimaamassa maailmassa suomalaisen Ahlströmin teollisuussuvun viidettä sukupolvea edustava Maria Bondestam näkisi mielellään, että perheyrityksillä olisi kasvava rooli vakauden ja turvallisuuden takaajina. Omalta osaltaan Maria yrittää vaikuttaa positiivisesti muutokseen Ahlströmin suvun naisten perustaman Eva Ahlströmin säätiön kautta ja haluaa levittää sosiaalisen vastuunkannon periaatetta globaalisti.

Eva Ahlströmin säätiön hallitus

Maria Bondestamin isoisoisoisä Antti Ahlström perusti Ahlströmin jo 1851. Ahlströmin suvun sijoituksia hallinnoi tänä päivänä sijoitusyhtiö Ahlström Capital Oy, joka sijoittaa teollisuuteen ja kiinteistöihin. Ahlström Capitalin salkkuyhtiöden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 5 miljardia euroa ja ne työllistävät maailmanlaajuisesti yhteensä noin 15 000 henkilöä 32 maassa. Suurin salkkuyhtiöistä on tällä hetkellä Ahlström-Munksjö Oyj, jonka liikevaihto on 3 miljardia euroa ja yritys työllistää noin 8 000 henkilöä. Ahlström-Munksjön juuret ovat vanhassa Ahlströmissä ja se on tällä hetkellä yksi maailman johtavista toimijoista kestävän kehityksen mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa.

Tämä suuri suomalainen perheyritys on onnistunut edistämään lukuisia ja erittäin tehokkaita hyvinvointia edistäviä aloitteita sekä Suomessa että useissa kehitysmaissa. Ilmiö tuntuu laajentuvan muihinkin perheyrityksiin. Tämä tapahtuu ensisijaisesti Suomessa, mutta Maria Bondestam näkee siinä valtavia mahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Hänestä on myös äärimmäisen tärkeää, että perheyritykset tuovat julki arvomaailmansa ja vaikuttavat osaltaan positiivisesti yhteiskunnan tasa-arvon ja turvallisuuden kohentamiseksi – varsinkin globaalilla tasolla.

Perheyrityksillä on mielestäni suuri rooli tämän hetken maailmassa. Olen sitä mieltä, että maailmanlaajuinen epävarmuus antaa populisteille tuulta purjeisiin. Maailmasta puuttuvat moraalisen sisällön perustalta toimiva poliittinen johto ja poliittiset johtajat, jotka ottaisivat vastuun muun muassa paremmasta tasa-arvosta ja yhteiskunnallisen turvallisuuden lisäämisestä. Tilanne synnyttää poliittisen tyhjiön, jonka uskon perheyritysten voivan täyttää”, Maria Bondestam sanoo.

Hän onkin omistanut viimeiset 10 vuotta juuri tälle asialle.

On tärkeää, että yritysten omistajilla ja johtajilla on selkeitä arvoja ja että otamme vastuun yhteiskunnasta, jossa elämme. Meidän pitää selkeästi tuoda arvojamme julki ja esimerkillämme toivottavasti innoittaa muitakin kuin omaa perhettämme ja omia lapsiamme huolehtimaan paremmin koulutuksesta, terveydenhuollosta ja koko maailman hyvinvoinnista”, Bondestam toteaa nöyrästi kiitollisena siitä, mitä elämä hänelle on suonut.

Hyvinvointia Intiassa

Kuten moni muukin suuri perheyritys, Ahlström-yritykset antavat lahjoituksia lukuisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Ahlströmin perhe on myös perustanut säätiöitä, jotka tukevat kulttuuria, sosiaalialaa ja tutkimusta Suomessa.

Kahdeksan vuotta sitten Maria Bondestam ja perheen viidennen sukupolven 25 muuta naispuolista jäsentä perustivat Eva Ahlströmin säätiön, joka tukee erityisesti heikossa asemassa olevia lapsia, naisia ja perheitä.

Eva Ahlströmin säätiön idea syntyi eräässä yhtiökokouksessa, jossa keskustelimme konsernin toiminnasta muun muassa Intiassa. Näimme, että vaikka yrityksellä meni Intiassa hyvin, työntekijöiden hyvinvoinnissa, elämänlaadussa ja elintasossa oli parannettavaa. Varsinkin perheemme naiset halusivat muuttaa tätä asiaa. Tunsimme, että meillä oli vastuu tehdä jotain Ahlströmin työntekijöiden ja paikallisyhteisön hyväksi, aivan kuten perustajat Antti ja Eva Ahlström toimivat omien työntekijöidensä hyväksi 150 vuotta sitten”, Maria Bondestam kertoo.

Perustajien arvot ohjaavat

Eva Ahlströmin säätiön toimintaa innoittavat siis yrityksen perustajien Antti ja Eva Ahlströmin perusarvot tasa-arvosta ja sosiaalisesta vastuusta, joiden ohjaamina he hoitivat 1800-luvulla perustamaansa Ahlström-yhtiötä, A. Ahlström Oy. Pariskunta käynnisti useita hankkeita, joiden tavoitteena oli parantaa yrityksen työntekijöiden hyvinvointia ja koulutusta. Työntekijöille perustettiin muun muassa kirjastoja lukusaleineen, päiväkoteja, kouluja ja vanhainkoteja.

Noihin aikoihin sosiaalinen epätasa-arvo oli suurta eikä hyvinvointiyhteiskuntaa ollut. Antti ja Eva ottivat asiakseen vaikuttaa tähän ja kehittää tasa-arvoa, koska siitä olisi hyötyä sekä työntekijöille että yhteiskunnalle. Kun yleinen hyvinvointi ja elämänlaatu paranivat, yrityskin sai osansa työntekijöiden vahvistuneesta sitoutumisesta, lojaalisuudesta ja omanarvontunnosta. Samalla kasvoi kaikkien yrityksen parissa toimivien ihmisten ylpeys ahlströmiläisinä olemisesta. Tämä ylpeys on olemassa yhä tänäkin päivänä”, Bondestam sanoo.

Perheyrityksillä on tarvittavaa voimaa

Viime vuosikymmenten aikana Suomi ja moni muu länsieurooppalainen maa on saavuttanut korkean hyvinvoinnin tason hyvinvointivaltion täyttäessä sen roolin, jonka Antti ja Eva Ahlström omaksuivat yli 150 vuotta sitten. Maria Bondestam toivoo, että perheyritykset ottaisivat nyt saman päämäärän voimakkaammin vastuulleen myös maailmanlaajuisesti.

Maria Bondestam

Kyse ei ole niinkään rahan lahjoittamisesta vaan oikein toimimisesta; voimiemme käyttämisestä tasa-arvon parantamiseksi maailmassa. Perheyrityksillä on tarpeeksi kokoa ja energiaa vaikuttaa asioihin ratkaisevasti. Voin omalta osaltani esimerkiksi vaikuttaa siihen, että yrityksemme ottavat kannettavakseen suuremman sosiaalisen vastuun: ensin perheen sisällä, sitten johtokunnassa, työntekijöiden parissa ja toimialueittemme paikallisyhteisöissä. Muidenkin yritysten omistajat voivat toimia samoin. Siten voimme saavuttaa miljoonia ihmisiä”, Maria Bondestam sanoo. Hänen mielestään on etuoikeus voida vaikuttaa yhteiskuntaan.

Odotettua suurempi vaikutus

Maria Bondestam on viimeiset kahdeksan vuotta toiminut Eva Ahlströmin säätiön kokopäiväisenä hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana.

Säätiön alkuvuosina sen tuki kohdistui UNICEFin puhtaan veden, sanitaation ja hygienian ohjelmaan, joka toteutettiin Intian Madhya Pradeshin osavaltion kouluissa. Pilottiprojektilla oli alun perin tarkoitus saavuttaa 40 000 lasta. Kyseinen osavaltio päätti kuitenkin itsekin sijoittaa 102 miljoonaa dollaria toteuttaakseen projektin oppeja koko osavaltiossa. Sijoituksen mahdollistaman projektilaajennuksen myötä hanke saavuttikin lopulta noin 10 miljoonaa lasta.

Projektin tulokset olivat valtavan hienoja, ja olimme häkeltyneitä saavuttamastamme vaikutuksesta. Kokemus antoi meille uskoa siihen, että voimme todella vaikuttaa paremman tulevaisuuden hyväksi. Samalla syntyi kiinnostus saada enemmän perheitä ja perheyrityksiä mukaan”, Bondestam kertoo.

Eva Ahlströmin säätiö on UNICEF International Council -verkoston jäsen. UNICEFin merkittävimmille lahjoittajille tarkoitettu International Council tuo yhteen vaikuttajia eri puolilta maailmaa. Säätiö on verkostossa aktiivinen vaikuttaja.

Meidän on muistettava, että useat yritykset perustettiin vahvoille, tasa-arvoa ja turvallisuutta korostaville perhearvoille. On tärkeää, että näytämme perheinä, keitä ja millaisia olemme omistajina ja mihin uskomme. Jos me emme toimi, kuka sitten? Jos ei nyt, niin milloin?” Maria Bondestam kysyy ja päättää keskustelun irlantilaisen poliittisen ajattelijan Edmund Burken sanoihin:

”All that is needed for evil to succeed is for good men to do nothing.”

 

Kirjoitus on referaatti artikkelista, joka on alunperin julkaistu PwC Tanskan CXO Magasinetissa