PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Petri Näätänen PwC:n riskienhallintapalveluiden vetäjäksi

Petri Näätänen on nimitetty PwC Suomen Risk Assurance Services -yksikön vetäjäksi 1.7.2020 alkaen. Yksikköä aikaisemmin johtanut Timo Takalo jatkaa PwC:llä riskienhallinnan palveluiden partnerina.

Kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla pyritään turvaamaan yrityksen valitsemien strategisten tavoitteiden saavuttaminen, sanoo PwC:n riskienhallintapalveluita 1.7. alkaen johtava Petri Näätänen.

Vuonna 2000 PwC:lle tullut Petri on erikoistunut riskienhallinnan ratkaisuihin. Hän on työskennellyt koko uransa muun muassa yritysten tietojärjestelmähankkeiden, liiketoimintaprosessien sekä kokonaisvaltaisen riskienhallinnan aiheiden parissa. 

PwC tukee organisaatioita kokonaisvaltaisesti kaikilla riskienhallinnan alueilla. Tällä hetkellä keskeisiä ratkaisuja ovat mm. IT- ja teknologiariskien varmennus, ulkoistettujen palveluiden varmennus, liiketoimintaprosessien riskienhallinta, kyberturvallisuuden varmennus- ja arviointipalvelut, liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta, tietosuoja ja sisäinen tarkastus. 

“Hyödynnämme kaikissa ratkaisuissamme dataa ja teknologiaa, joiden osa-alueita pyrimme jatkossakin kehittämään tuottaaksemme asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa. Analytiikkaosaamisen ja uudistuvien menetelmien myötä pystymme tarjoamaan asiakkaille yhä syvällisempää näkemystä ja ymmärrystä sekä prosessien virtaviivastamista esimerkiksi järjestelmähankkeiden varmennuksessa ja liiketoimintaprosessien kehittämisessä”, Petri toteaa.

Yritysten riskit monimutkaistuvat liiketoiminnan kasvaessa

Jokaisen yrityksen liiketoimintaan kuuluu elinkaarensa aikana erilaisia riskejä. Yritysten liiketoiminnan kasvaessa myös hallittavissa olevat riskit monimutkaistuvat. Lisäksi joillakin toimialoilla on enemmän sääntelyä ja lainmukaista valvontaa vaativia toimia, jotka omalta osaltaan lisäävät yritysten riskienhallinnan tarpeita. 

“Olemme huomanneet, että riskienhallinnan palveluiden kehitys seuraa pitkälti globaalien megatrendien kehittymistä liiketoiminnoissa. Digitalisaatio ja teknologia menevät eteenpäin jatkuvasti ja yritykset ottavat omissa liiketoiminnoissaan käyttöön esimerkiksi robotiikkaa, koneoppimista ja tekoälyä tai soveltavat lohkoketjumenetelmiä. Lisäksi yritysten keskeisiä liiketoimintaa ja taloudellista raportointia ohjaavia järjestelmiä uudistetaan, jotta ne osaisivat hyödyntää dataa yhä paremmin uusien teknologioiden avulla”, Petri sanoo.

“PwC:n vahvuus on, että pystymme ennakoivasti turvaamaan uuden teknologian käyttöönoton onnistumisen ja teknologian avulla saatavien liiketoimintahyötyjen realisoitumisen. Tämä onnistuu yhdistämällä teknologinen osaaminen, data-analytiikan hyödyntäminen ja liiketoimintaprosessiosaaminen.”

Riskienhallinta on osa strategiaa ja onnistunutta muutoksenhallintaa

Yritykset muokkaavat usein toimintojaan strategisen tavoitteiden saavuttamisen tueksi.  Suuremmissa transformaatiohankkeissa liiketoimintamalleja tai prosesseja muutetaan, ulkoistetaan osa tukitoiminnoista, uudistetaan organisaatioita, korvataan ja käyttöönotetaan liiketoimintasovelluksia. Näiden hankkeiden riskien hallinnassa ja varmentamisessa on jatkossakin paljon työtä tiedossa. 

“Riskienhallinnan ja varmentamisen lisäksi pyrimme omalta osaltamme auttamaan yrityksiä ulkoistamaan palveluitaan meille esimerkiksi sisäisen tarkastuksen tai sisäisten kontrollien valvonnan osalta, joissa laaja tiimimme hallitsee erilaiset liiketoiminta-alueet kattavasti. Yrityksille ulkoistaminen on houkutteleva vaihtoehto, kun niillä itsellään ei usein ole mahdollisuuksia ylläpitää tarvittavia resursseja ja osaamista – saati sitten mahdollisuutta toimia riippumattomana toimijana ulkoistettujen palveluiden varmentamisen osalta”, Petri toteaa. 

Toisaalta Petri näkee PwC:n olevan myös erinomainen kumppani yrityksille, jotka tarjoavat paljon ulkoistamispalveluita esimerkiksi IT-tukitoiminnoille tai datakeskuksille ja joiden riskienhallinnasta sekä kontrollien toimivuudesta heidän asiakasyrityksensä ovat kiinnostuneita. 

“Me pystymme kohdennetulla ja keskitetyllä tarkastuksella antamaan riippumattoman lausunnon riskien ja kontrollien toimivuudesta (mm. ISAE3402-, ISAE3000-, SOC-raportit) usealle asiakasyritykselle samalla kerralla. Tämä tehostaa kaikkien osapuolten toimintaa.”

Kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla pyritään turvaamaan koko yrityksen valitsemien strategisten tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinnalla voidaan ennakoida ja välttää yritystä uhkaavat vahingot tai tehottomuus. 

“Parhaimmillaan yrityksen ennakoimat uhkatilanteet voidaan kääntää liiketoiminnalle hyödyksi ja uutta liiketoimintaa tuottaviksi tapahtumiksi, kun osataan analysoida esimerkiksi muuttuvaa markkinatilannetta riittävän aikaisin.”

Riskienhallinnan palveluissa työskentelee Suomen PwC:llä lähes 60 asiantuntijaa ja tiimi on kasvanut vauhdikkaasti jo usean vuoden ajan. Kasvu ja tiimin laaja-alainen osaaminen mahdollistavat jatkossakin satsauksia mm. datan ja teknologian hyödyntämiseen.