PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pienet eleet, suuret vaikutukset – Aineettoman palkitsemisen merkitys työntekijöiden sitouttamiselle

Kun ajattelemme henkilöstön palkitsemista organisaatiossa, ensimmäisenä mielessämme saattaa olla aineellinen palkitseminen kuten peruspalkka ja bonukset. Vaikka nämä palkitsemisen osa-alueet pitävät paikkansa merkityksellisinä palkitsemisen muotoina, on aineeton palkitseminen nostanut päätään.

Aineettomalla palkitsemisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi työympäristöä, työn sisältöä ja kehittymismahdollisuuksia, joustavuutta sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista. Työntekijöitä motivoivat entistä enemmän aineeton palkitseminen, kuten arvostus sekä kiitos, ja palaute tehdystä työstä. Nämä saattavat kuulostaa pieniltä asioilta, mutta niillä on sitäkin suurempi merkitys työntekijöiden tyytyväisyyden sekä sitoutumisen edistämisessä – ja siksi niihin tulee kiinnittää huomiota.

Arvostus ja kiitos

Arvostuksen ja merkityksellisyyden tunteminen työpaikalla on korvaamaton voimavara. Kun työntekijät tuntevat, että heidän panostaan arvostetaan, he ovat taipuvaisia antamaan enemmän itsestään. Arvostuksen ilmaiseminen voi olla yksinkertaista, kuten kiittäminen hyvin tehdystä työstä tai tunnustuksen antaminen erityisestä, kertaluontoisesta saavutuksesta. Ilmaisu voi olla verbaalinen tai vaihtoehtoisesti pienen aineellisen palkkion, kuten suklaalevyn antaminen. Kun esimies tai kollega antaa vilpittömän kiitoksen, se viestii siitä, että työntekijän panos on huomattu ja arvostettu. Arvostuksen ilmapiiri työpaikalla rakentaa positiivista työympäristöä, jossa työntekijät voivat kasvaa ja menestyä. Keinot ovat aina kuitenkin organisaatiokohtaisia, ja onkin hyvä miettiä, mikä on juuri meidän organisaatiomme tapa osoittaa arvostusta ja kiitosta.

Palaute

Siinä missä arvostuksen ja kiitoksen ilmapiirin luominen on merkittävää, huomiota on kiinnitettävä myös palautekulttuurin luomiseen. Rakentava palaute on nimittäin olennainen osa työntekijän kehittymistä ja kasvua; se antaa työntekijälle mahdollisuuden oppia virheistään ja ohjaa työntekijää kohti parempaa suoritusta. Positiivinen palaute vahvistaa hyviä käytäntöjä ja kannustaa jatkamaan niiden toteuttamista. Palautteen antamisen ei pitäisi kuitenkaan olla vain ”pakollinen paha” vuosikellon osoittamana ajankohtana, vaan sitä tulisi antaa ajantasaisesti. Työntekijän tai kollegan on sitä helpompaa korjata toimintatapojaan, mitä aikaisemmin hän saa palautetta tekemästään työstä. Palauteprosessi on kuitenkin vastavuoroinen ja oman kehittymisen kannalta vastuu on myös työntekijöillä itsellään. On siis syytä rakentaa palautekulttuuri, jossa kannustetaan avoimeen ja objektiiviseen palautteen antamiseen ja sen pyytämiseen.

Mistä lähteä liikkeelle?

Osoita kiitosta säännöllisesti ja tunnista saavutukset: Rohkaise ja näytä esimerkkiä kiittämällä ja arvostamalla työntekijöitä säännöllisesti, niin voit edistää organisaation kulttuuria. Tunnista työntekijöiden saavutukset aktiivisesti ja juhlista niitä. Kiittämisen tulisi olla osa organisaation kulttuuria, ja onkin syytä miettiä, miten meidän organisaatiossamme osoitetaan kiitosta ja arvostusta.

Rakenna palautekulttuuri: Kannusta avoimeen ja rehelliseen palautteeseen työpaikalla. On myös syytä miettiä, osaako henkilöstö antaa rakentavaa ja tarkoituksenmukaista palautetta. Tarvitsevatko he tukea palautteen antamiseen? Entä miten kukin meistä vastaanottaa palautetta?

Kuuntele työntekijöitä: Anna työntekijöille mahdollisuus ilmaista itseään ja tuoda esiin ideoitaan. Kuuntele heitä ja osoita, että heidän äänensä kuuluu organisaatiossa. Mikäli työntekijät osoittavat puutteita tai nostavat esille kehitysehdotuksia, älä pelkää tarttua niihin – osaava ja sitoutunut henkilöstö on organisaatiosi tärkein voimavara.

Aineeton palkitseminen, kuten arvostus, kiitos ja palaute, ovat voimakkaita tapoja edistää positiivista työympäristöä, lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä ja edistää organisaation menestystä. Ne eivät maksa paljoa, mutta niiden vaikutukset voivat olla merkittäviä. Tämä on syytä pitää mielessä, sillä kolikon kääntöpuolena uuden, osaavan ja sitoutuneen henkilöstön rekrytointi on äärimmäisen kallista ja sopivan kandidaatin löytäminen sekä hänen kouluttamisensa on aikaa vievää. Toisaalta melkein huonompi vaihtoehto sekä organisaatiolle että työntekijälle itselleen on, jos työntekijä ei koe arvostusta, eikä siksi anna täyttä panostaan työhönsä ja tylsistyy. Muista, että pienet eleet voivat tehdä suuren eron työntekijöiden elämässä ja organisaation menestyksessä.

Milloin olet viimeksi pysähtynyt miettimään työntekijöidesi työtyytyväisyyttä tai työssä viihtymistä?

PwC:n asiantuntijat tukevat mielellään organisaatiotasi näiden kysymysten parissa!

Kirjoittaja Janina Syyli toimii palkitsemisen konsulttina PwC:llä, ja auttaa yhtiöitä kehittämään heidän palkitsemisen kokonaisuutta erilaisissa tilanteissa.